Tietoa blogista / About this blog

Think Open on Helsingin yliopiston tutkijoille ja opettajille suunnattu blogi, jonka pääteemoja ovat avoin tiede – julkaiseminen, data, opetus, infrastruktuurit – ja digitaaliset tutkimuspalvelut. Blogi täydentää Helsingin yliopiston Avoimen tieteen sivustoa.

Toukokuussa 2018 perustetun blogin tavoitteita ovat:

  • avoimeen tieteeseen ja tutkimuspalveluihin liittyvä tiedotus
  • avoimen tieteen toimintakulttuurin edistäminen – ks. Helsingin yliopiston strategia 2021–2030
  • yhteistyö ja verkostoituminen yli organisaatiorajojen.

Blogissa julkaistaan monentyyppistä pääteemoihin liittyvää sisältöä, mm. tutkimuspalveluihin liittyviä uutisia, haastatteluja, tutkimusprojektien esittelyjä ja tutkijapuheenvuoroja.

Blogilla on oma toimitusneuvosto ja yliopiston eri organisaatioista koostuva taustaryhmä, johon kuuluu kirjasto (omistaja), tietotekniikkakeskus, tutkimushallinto, Kansalliskirjasto ja viestintä- ja yhteiskuntasuhteet.

Blogi on avoin foorumi kaikille avoimesta tieteestä ja tutkimuspalveluista kiinnostuneille. Kirjoitusideoita voi tarjota ottamalla suoraan yhteyttä blogin vastaavaan toimittajaan Juuso Ala-Kyynyyn. Blogikirjoitukset voi ilmoittaa Tuhat-raportoinnissa julkaisutyyppinä E1 (yleistajuinen artikkeli).


Think Open is a University of Helsinki’s blog for researchers, founded in May 2018. The blog’s main themes are Open Science – including publishing, research data, education, infrastructures – and digital research services. The blog supplements the UH’s Open Science website.

Think Open blog aims:

The blog publishes many types of content related to the main themes, e.g. news related to research services, researcher interviews, presentations of research projects and researchers’ articles.

The blog has an Editorial Board and a working group representing different organisations in the university: Helsinki University Library (owner) , Research Administration, IT Centre, National Library and Communications and Community Relations.

Think Open blog is open for all. The blog welcomes all ideas and author candidates. Just contact the blog editor Juuso Ala-Kyyny directly. Blog articles can be reported in research information system Tuhat as publication type E1 (popularised article).