Hankkeen yleistiedot

Hanke pähkinänkuoressa

Tiedontuotannon regiimit ja asiantuntijavalta Suomessa (TIRAS) on vuosina 2018-2022 toimiva yhteiskuntatieteellinen tutkimushanke. Hanke on saanut rahoitusta Emil Aaltosen Säätiöltä, Suomen Kulttuurirahaston Tutkittu tieto ja päätöksenteko -tutkimusohjelmasta ja Palkansaajasäätiöltä. Hanke toteutetaan vuosina 2020-22 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hanke toteutettiin vuosina 2018-19 Hankenin johtamisen ja organisaatioiden laitoksella.

Tutkimushankkeessa tutkitaan asiantuntijoiden tuottamien ideoiden asemaa poliittisessa päätöksenteossa, erilaisten tiedontuottajien tunnustamista, osallisuutta ja asemaa poliittis-taloudellisessa päätöksenteossa eri aikoina sekä  asiantuntijoiden toiminnan vaikutuksia politiikan sisältöihin ja tekemisen tapaan. Hankkeessa tutkitaan tarkemmin muun muassa suomalaista  palkkapolitiikkaa, teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa, työeläkepolitiikkaa sekä eurooppalaista ja amerikkalaista rahapolitiikkaa. Lisätietoja TIRAS-hankkeen teemoista ja löydöksistä löytyy täältä. TIRAS tekee myös kiinteää yhteistyötä Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman WELGO-hankkeen kanssa. Yhteistyössä tutkitaan koronapandemian hallinnassa vaikuttaneita ideoita. 

Hankkeen ainestoina toimivat laajat dokumenttiaineistot. Tarkemmat kuvaukset tutkimushankkeessa käytetyistä  aineistoista ja menetelmistä löytyvät hankkeen julkaisuista. 

Hankkeen tutkijat

Hankkeen vastuullinen tutkija on tutkimusjohtaja Ville-Pekka Sorsa. Ville-Pekka on väitellyt tohtoriksi Oxfordin yliopistosta talousmaantieteen alalta. Hän on myös yleisen valtio-opin dosentti (Helsigin yliopisto 2014) ja sosiaalipolitiikan dosentti (Turun yliopisto 2017). Hän on aiemmin toiminut muun muassa johtamisen apulaisprofessorina Hankenilla, yleisen valtio-opin yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa sekä vierailevana tutkijana Amsterdamin yliopistossa ja Bayes Business Schoolissa (City, University of London). Nykyisessä tehtävässään Ville-Pekka johtaa seitsemän tiedekunnan yhteistä UHealth-profilointialuetta Helsingin yliopistossa. Hän johtaa myös Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa WELGO-tutkimushanketta (2021-24). Sorsa vastaa hankkeen johtamisesta ja tutkimuksen koordinaatiosta.

Profiili Helsingin yliopiston tutkimustietokannassa

Google Scholar -profiili

 

VTM Saara Turkka tutkii Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin alan väitöskirjassaan tietoon perustuvan päätöksenteon ideoita ja käytäntöjä kotimaisessa politiikassa ja julkishallinnossa.

YTM Joel Kaitila tutkii Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppiaineeseen tehtävässä väitöskirjassa yhteiskuntapolitiikan taloudellistamista. Joel tutkii hankkeessa erityisesti palkkapolitiikan muutosta.

YTM Antti Alaja tutkii Tampereen yliopiston sosiologian oppiaineeseen tehtävässä väitöskirjassa kansallisen innovaatiojärjestelmän idean läpimurtoa, suosion nousua ja kuihtumista. Antti tutkii hankkeessa erityisesti teknologia- ja innovaatiopolitiikan muutosta.

YTM Antti Ronkainen tutkii Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin alan väitöskirjassaan epäkonventionaalisen rahapolitiikan ideoita,  legitimiteettiä ja asiantuntijavallan muutoksia Euroopassa ja Yhdysvallloissa.

VTM Joonas Aitonurmi toimii hankkeessa vierailevana tutkijana. Hän tutkii hankkeessa Suomen työmarkkinapolitiikan ja neuvottelurakenteiden muutosta. Joonas toimii päätyönään eritysasiantuntijana Digi- ja väestötietovirastossa.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja hankkeesta, median yhteydenotot ja hanketta koskevat kysymykset: Ville-Pekka Sorsa, ville-pekka.sorsa@helsinki.fi, puh. +358 (0)294124559

 

Kuvahaun tulos haulle emil aaltosen säätiö