Hankkeen yleistiedot

Hanke pähkinänkuoressa

Tiedontuotannon regiimit ja asiantuntijavalta Suomessa (TIRAS) oli vuosina 2018-2023 toiminut yhteiskuntatieteellinen tutkimushanke. Hanke sai rahoitusta Emil Aaltosen Säätiöltä, Suomen Kulttuurirahaston Tutkittu tieto ja päätöksenteko -tutkimusohjelmasta ja Palkansaajasäätiöltä. Hanke toteutettiin vuosina 2020-22 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja vuosina 2018-19 Hankenin johtamisen ja organisaatioiden laitoksella.

Tutkimushankkeessa tutkittiin asiantuntijoiden tuottamien ideoiden esiintymistä ja seurauksia poliittisessa päätöksenteossa sekä erilaisten tiedontuottajien tunnustamista, osallisuutta ja asemaa poliittis-taloudellisessa päätöksenteossa eri aikoina. Hankkeessa tarkasteltiin tarkemmin muun muassa suomalaista  palkkapolitiikkaa, teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa, työeläkepolitiikkaa sekä eurooppalaista ja amerikkalaista rahapolitiikkaa. Lisätietoja TIRAS-hankkeen teemoista ja löydöksistä löytyy täältä. TIRAS toki  kiinteää yhteistyötä Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman WELGO-hankkeen kanssa ideatutkimuksen menetelmien

Hankkeen ainestoina toimivat laajat dokumenttiaineistot. Tarkemmat kuvaukset tutkimushankkeessa käytetyistä  aineistoista ja menetelmistä löytyvät hankkeen julkaisuista. 

Hankkeen tutkijat

Hankkeen vastuullinen tutkija on tutkimusjohtaja Ville-Pekka Sorsa. Ville-Pekka on väitellyt tohtoriksi Oxfordin yliopistosta talousmaantieteen alalta. Hän on myös yleisen valtio-opin dosentti (Helsigin yliopisto 2014) ja sosiaalipolitiikan dosentti (Turun yliopisto 2017). Hän on aiemmin toiminut muun muassa johtamisen apulaisprofessorina Hankenilla, yleisen valtio-opin yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa sekä vierailevana tutkijana Amsterdamin yliopistossa ja Bayes Business Schoolissa (City, University of London). Ville-Pekka johti hankkeen aikana Helsingin yliopiston seitsemän tiedekunnan yhteistä UHealth-profilointialuetta ja Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa WELGO-tutkimushanketta (2021-24). Sorsa vastasi hankkeen johtamisesta ja tutkimuksen koordinaatiosta.

Profiili Helsingin yliopiston tutkimustietokannassa

Google Scholar -profiili

Hankkeessa työskenteli viisi tutkijaa:

Saara Turkka tutki hankkeessa tietoon perustuvan päätöksenteon ideoita ja käytäntöjä kotimaisessa politiikassa ja julkishallinnossa.

Antti Alaja tutki hankkeessa kansallisen innovaatiojärjestelmän idean läpimurtoa, suosion nousua ja kuihtumista sekä yleisemmin teknologia- ja innovaatiopolitiikan ideoiden muutosta.

Joel Kaitila tutki  hankkeessa erityisesti palkkapolitiikan ideoiden muutosta ja vaikutuksia yhteiskuntapolitiikan sisältöihin ja tekemisen tapoihin.

Antti Ronkainen tutki hankkeessa epäkonventionaalisen rahapolitiikan ideoita ja niiden muutoksia Euroopassa.

Joonas Aitonurmi toimi hankkeessa vierailevana tutkijana. Hän tutki hankkeessa Suomen työmarkkinapolitiikan muutosta.

 

Lisätietoja

Lisätietoja hankkeesta, median yhteydenotot ja hanketta koskevat kysymykset: Ville-Pekka Sorsa, ville-pekka.sorsa@helsinki.fi, puh. +358 (0)294124559

 

Kuvahaun tulos haulle emil aaltosen säätiö