Materiaalit

Hankkeen esittelymateriaalit:

Hankkeen esittely Suomen Kulttuurirahastossa 5.11.2018

Hankkeen esitelmät Politiikan tutkimuksen päivien 2019 Asiantuntijoiden valta -työryhmässä 15.3.2019

Hankkeen löydösten esittely Suomen Kulttuurirahaston kesäseminaarissa 10.6.2019

Tieteelliset julkaisut:

Alaja, Antti (2023). Consensus under strain: policy ideas and decline of Finnish public innovation funding in the 2010s. Innovation: The European Journal of Social Science Research. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13511610.2023.2202831

Sorsa, Ville-Pekka (2023). Kapitalismin variaatioista kasvumalleihin: kulunut vuosikymmen vertailevan poliittisen talouden tutkimuksessa ja Suomen poliittisessa taloudessa. Poliittinen talous, 11(2), 107–124. https://doi.org/10.51810/pt.137225.

Kaitila, Joel; Sorsa, Ville-Pekka & Alaja, Antti (2022). The power of the economic outlook: an ideational explanation of the distinct pattern of Finnish wage setting within the Nordic context. European Journal of Industrial Relations. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/09596801221093059

Alaja, Antti (2022). Piketty ja eriarvoisuuden ideologinen luonne. Tiede ja Edistys, 47(1-2), 47-52. https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/120083

Sorsa, Ville-Pekka & van der Zwan, Natascha (2022). Sustaining the unsustainable? The political sustainability of pensions in Finland and the Netherlands. Journal of European Social Policy, 32(1), 91–104. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/09589287211035691

Sorsa, Ville-Pekka; Alaja, Antti & Kaitila, Joel (2021). Suomen tiedontuotannon regiimi: yksi vai monta? Poliittinen talous, 9(1), 72-105 .https://doi.org/10.51810/pt.109887

Holli, Anne Maria & Turkka, Saara (2021). Tieteen muuttuva rooli korporatistisessa neuvonannossa. Pitkittäisanalyysi tutkijoiden asemasta ministeriöiden valmistelutyöryhmissä 1980–2018. Politiikka, 63(1), s. 54–81. https://doi.org/10.37452/politiikka.98500

Sorsa, Ville-Pekka (2020). Suomen poliittinen talous vuonna 2020. Poliittinen talous, 8(1), 1-26. https://doi.org/10.51810/pt.100700

Alaja, Antti & Sorsa, Ville-Pekka (2020). The Evolution of the National Innovation System as Programmatic Policy Idea in Finland. Science and Public Policy, 47(6), 834–843. https://doi.org/10.1093/scipol/scaa045

Kaitila, Joel (2019). From innovation to labour costs: Change of emphasis in Finnish competitiveness policy ideas after the Eurocrisis. Competition & Change, 23(1), 47–70. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1024529418802457 (open access)

Sorsa, Ville-Pekka & Eskelinen, Teppo (2018). Taloustieteellinen asiantuntemus teknotaloudellisessa kapitalismissa. Politiikka, 60(1), 79–88. https://www.doria.fi/handle/10024/165799
Muut julkaisut:
Alaja, Antti; Lemola, Tarmo. (2023). Minne menet tutkimus- ja innovaatiopolitiikka? Edistys-analyysit 1/2023. Helsinki: Teollisuuden palkansaajat TP ry.  https://www.tpry.fi/edistys-julkaisusarja/edistys-analyysit/minne-menet-tutkimus-ja-innovaatiopolitiikka.html