Publications

Pietarinen, J. Pyhältö, K., Soini, T. & Salmela-Aro, K. (in press to be published in January 2013) Validity and Reliability of the Socio-Contextual Teacher Burnout Inventory (STBI). Educational and Psychological Measurement.

Ahonen, E., Pyhältö, K., Pietarinen, J. & Soini, T. (in press) Teachers’ professional beliefs about their and pupil’s roles in the school. Teacher Development.

Soini, T., Pietarinen, J., Pyhältö, K. & Tirri, K. (to be published in 2012) Strategies for promoting well-being and ethically sustainable problem solving in teacher pupil interactions. In D. Jindal-Snape & E. Hannah (eds.) Exploring the dynamics of ethics in practice: Personal, Professional and Interprofessional dilemmas.Bristol: Policy Press.

Pyhältö, K., Soini, T. & Pietarinen, J. (2012) Do comprehensive school teachers perceive themselves as active agents in school reforms? Journal of Educational Change, 13 (1), 95–116.

Soini, T., Pietarinen, J., Pyhältö, K., Westling, SK., Ahonen, E. & Järvinen, S. (2012) Mitä jos opettaja etääntyy työstään? Näkökulmia opettajan työhön kiinnittymiseen. Nuorisotutkimus, 30(2), 5–20.

Kumpulainen, K., Toom, A. & Saalasti, M. (2012) Video as a potential resource for student teachers’ agency work. In D. van der Aalsvoort, G. de Abreu & E. Hjörne (Eds.), Learning, social interaction and diversity – exploring school practices. EARLI book series,169-187.

Soini, T., Pyhältö, K. & Pietarinen, J. (2010) Pedagogical well-being – Reflecting learning and well-being in teachers’ work Teaching and teachers: theory and practice, 16, 735–751.

Toom, A., Kynäslahti, H., Krokfors, L., Jyrhämä, R., Byman, R. Stenberg, K., Maaranen, K. & Kansanen, P. (2010). The experiences of research-based approach of teacher education: Suggestions for the future policies. European Journal of Education, 45(2), 339-352.

Kallioniemi, A., Toom, A., Ubani, M. & Linnansaari, H. (Eds.) (2010). Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Kumpulainen, K., Toom, A. & Saalasti, M. (2009). Video as a cultural landscape for reflection and identity work in teacher education. In M. César, & K. Kumpulainen (Eds.), Social interactions in multicultural settings (pp. 349– 375). Rotterdam: Sense Publishers.

Pyhältö, K., Pietarinen, J., Soini, T & Huusko, J. (2008) Luokan-, aineen ja erityisopettajat yhtenäisen perusopetuksen rakentajina. Kasvatuslehti (3), 218–234.

Soini, T., Pietarinen, J. & Pyhältö, K. (2008) Pedagoginen hyvinvointi peruskoulun opettajien työssä. Aikuiskasvatus (4), 245–257.

Toom, A. (2006). Tacit pedagogical knowing: At the core of teacher’s professionality. Research Reports 276. University of Helsinki: Department of Applied Sciences of Education.

Pietarinen, J., Pyhältö, K., Soini, T. & Salmela-Aro, K. (submitted) Socio-contextual approach for reducing teacher burnout. Teachers and Teacher Education.