Verkkopalvelintallennus oppilaitoksissa sallittua

Kopioston uutisissa oli tällä viikolla parikin asiaa joilla on tekemistä tukiverkostolaisten työn kannalta. Lyhyesti kyse on aiempaa sallivammasta oppimateriaaliksi soveltuvien aineistojen käytössä suljetuissa verkkoympäristöissä.

Ensinnäkin tv- ja radio-ohjelmien verkkotallentaminen opetuskäyttöä varten oppilaitoksissa, yliopistot mukaan lukien on nyt luvallista.

”Opetusministeriön, Kopioston ja Tuotoksen tekemän sopimuksen mukaan oppilaitoksissa saa jatkossa tallentaa tv- ja radio-ohjelmia opetuskäyttöön verkkopalvelimille. Tämän lisäksi tallennuksen voi edelleen tehdä esimerkiksi videokasetille, cd- ja dvd-levylle, digiboksiin ja c-kasetille.

Tallentamiseen ja näiden ohjelmien välittämiseen käytettävän verkkopalvelimen tulee olla käytössä oppilaitoksen omassa sisäisessä verkossa tai sopimuksen piiriin kuuluvassa, oppilaitoksia yhdistävässä suljetussa verkossa.”

Tämä nyt tarkoittanee sitä että esim yo toiminto on mahdollista esim. Moodle-ympäristössä toimivilla kursseilla

”Opetuskäyttöön saa tallentaa tv-ohjelmia YLE TV1-, YLE TV2-, MTV3-, YLE Teema- ja FST5-kanavilta. Radiosta saa tallentaa Yleisradion lähettämiä ohjelmia. Sopimuksen sallimilta kanavilta opettajat saavat tallentaa opetuskäyttöön opetusohjelmien lisäksi myös kanavien muita ohjelmia lukuun ottamatta elokuvia, ulkomaisia jatkuvajuonisia sarjoja ja mainoksia. Lisäksi Tuotoksesta voi tiedustella erillistä lupaa kotimaisten elokuvien opetuskäyttöön.”

Toinen uutinen koski erilaisten aineistojen skannauslupaa ja skannatun aineiston opetuskäyttöä suljetussa verkkoympäristössä.

Painettujen julkaisujen, kuten lehtien ja kirjojen, osittaiseen skannaamiseen on nyt saatavilla keskitetty lupa Kopiostosta. Aiemmin luvan on saanut ainoastaan suoraan kustantajilta ja tekijöiltä.

Tuo on hyvä asia. Huonoa on se että a) lupa maksaa ja b) kyseessä on jonkinlainen kokeilu jonka kohteena ovat ammattikorkeakoulut:

“Uuden luparatkaisun perustana on Kopioston tekemä tutkimus painettujen julkaisujen skannauksesta, joka osoitti ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa käytettävän vuosittain yhteensä noin 6 480 000 sivua skannattua aineistoa. Luparatkaisun taustalla ovat myös opetuskäytön lupatyöryhmän laatimat lupaehdot. Työryhmään osallistui edustajia sekä tekijöiden että kustantajien järjestöistä.”

Yliopistojen osalta vastaavaa selvitystä ei ole tehty, joten maksun määräytymiselle ei ole olemassa perusteita, koska

”lupa hinnoitellaan opiskelijamäärän mukaan. Opiskelijakohtainen korvaus perustuu tutkimuksen osoittamaan skannauksen määrään.”

Elikä saanemme vielä odotella skannausluvan virallistamista yliopistojen osalta. Joka tapauksessa on selvää että käytännöt aineistojen verkkokäytön luvallisuudesta suljetuissa oppimisympäristöissä ovat muuttumassa myönteiseen, sallivampaan suuntaan.

Lisätietoja Kopioston uutiset