Suomalaisten ”tunnelmat” eivät romahtaneet 2012, ja mitä se edes tarkoittaisi?

Kirkon tiedotuskeskuksen viestintäpäällikkö Lari Lohikoski esitti Suomen Kuvalehden blogissa 12.2.2016 sisä- ja puolustusministeriöiden tilaaman Suomen mielialaindikaattori -tutkimuksen ”salatun” loppuraportin (PDF) ”ennustaneen vihapuheen nousun jo vuonna 2013”. Kyseessä onkin hämmentävin pitkään aikaan lukemani tutkimus!

Screenshot 2016-02-12 19.10.52

– Raportin on kirjoittanut tulevaisuudentutkija Leena Ilmola, jonka ohjaaja on matemaatikko John Casti. [Oikaisu 30.5.2016: John Casti ei ole Leena Ilmolan ohjaaja. He ovat vain tehneet yhteistyötä.] Tutkijaryhmän jäsenten nimiä ei kerrota. Ilmola ja Casti ovat perustaneet ”Global X-Network” -tutkijaverkoston, joka yrittää ennustaa ”extreme eventsejä”, lyhyesti ”X-EVENTS”, jotka ovat maailmaajärisyttäviä katastrofeja kuten talouskriisejä tai ydinterrori-iskuja. Tämän verkoston tuote tämäkin tutkimus on.

– Castin kirjoituksille tyypillistä on apokalyptinen pelottelu. Castin & Ilmolan sinänsä mielenkiintoinen ja uskalias suuntaus ei juuri keskustele valtavirtayhteiskuntatieteen kanssa, joka suhtautuu aika skeptisesti yhteiskunnallisten tapahtumien ennustamiseen. Ilmolan mukaan yhteiskunnan ennustaminen on kuitenkin ”kuin sään ennustamista” (raportti s. 11) – ei aivan tarkkaa, mutta ”ennuste kertoo, mikä mahdollisista säistä on todennäköisin”.

– John Casti on jäänyt vuosina 2002 ja 2004 kiinni laajojen tekstien suorasta plagioinnista.

– Tutkimus käyttää aineistoinaan ja menetelminään ainakin ”pörssitilastojen analysointia Elliot-muunnoksella”, ”semioottista kuvataulutekniikkaa”, kyselyitä sekä suomalaisten lehtien ja sosiaalisen median tekstilouhintaa. Yhteensä tutkimukseen on tavalla tai toisella osallistunut yli 6000 vastaajaa, mutta raportissa ei kerrota, mikä on minkäkin aineiston ja menetelmän osuus. Silti niistä vedetään tällaisia johtopäätöksiä: elokuussa 2011 ”vastaajien mukaan elämme lintukodossa” (s. 17), mutta jo kesällä 2012 ”Kansalaiset näkevät tilanteen nuoralla tasapainoilemisena, alla dramatiikkaa lisäämässä tulimeri. Pienikin virhe johtaa talouden ja yhteiskunnan romahtamiseen” (viitaten kuvaan, jonka 22% kuvataulukyselyn vastaajista valitsi).

– Analyysimenetelmiä ei juuri kuvata: sanotaan vain esim., että ”työkalu tuottaa raportin” (s. 43). Tutkimuksen päätuloksissa (s. 15) puhutaan ”mittaustuloksista” ja ”vastaajista”, joista esim. 70% ”näkee Suomen nykytilanteen positiivisena”, mutta parin kuukauden päästä vain 29%. Raportista ei käy ilmi, mihin kysymykseen he ovat vastanneet ja keitä he ovat.

– ”Suomen mielialaindikaattorin” rakentamisesta todetaan, että ”ainoa testaamamme tietolähde, joka osoittautui sekä nopeaksi että kustannustehokkaaksi on pörssi-indeksi tilasto.” (s. 36.) Lisäksi myöhemmin: ”koko kansan mielialan mittarina voidaan käyttää pörssikursseja (HEX-indeksi)” (s. 41), ja ”OMX Helsinki (HEX)-tilastot ovat kohtalaisen hyvä kuvaaja Suomen kansan mielialan kehitykselle” (s. 47). Väitteet ”suomalaisten mielialasta” perustuvat siis ilmeisesti pitkälti pörssikursseihin.

Screenshot 2016-02-12 15.59.06

– Kuvasta, joka väitteiden mukaan näyttää ”suomalaisten mielialan romahtaneen 2012”, ei kerrota, mitä siinä kuvataan. Jokin muuttuja heiluu n. -30:stä +30:een elokuun 2011 ja tammikuun 2013 välillä, ilmeisesti lopullinen eri aineistoista ja menetelmistä laskettu mielialaindikaattori. Ilman tietoa siitä, mistä indikaattori koostuu, tämä ei kerro mistään mitään.

– Tutkimusraportti on kauttaaltaan kirjoitettu kehnosti eikä esimerkiksi käsitteiden määrittelyä juuri harrasteta. Mitä tarkalleen ottaen tarkoitetaan esimerkiksi ”populistisella politikoinnilla” (s. 7)? Suurta osaa väitteistä ei perustella lainkaan, esim. ”muutosvauhti kasvaa” (s. 10 – mikä muutos?) Tutkimusraportin rakenne on niin vaikeaselkoinen, että siitä on vaikeaa ymmärtää, mistä aineistosta on johdettu mikäkin tulos.

– Tuloksia ei verrata muihin yhteiskuntatieteellisiin samasta aiheesta tehtyihin tuloksiin. Esimerkiksi suomalaisten luottamuksesta päättäjiin tehdään jatkuvasti tutkimusta, mutta tässä siihen ei viitata.

– Tutkimusraportissa todetaan, että siinä esitetyt tulevaisuudenskenaariot ”laadittiin ennen tutkimusaineiston kokoamista” (s. 32). Ne eivät siis perustu mitenkään tehtyyn tutkimukseen, ja ovatkin varsin ympäripyöreitä: esimerkiksi kaupungistumisen pelätään johtavan siihen, että ”psykologiset virukset” leviävät ja yksittäinen väkivallanteko saattaa tämän jälkeen johtaa siihen, että ”tärkeitä rakennuksia sytytetään tuleen ja kokonaiset alueet palavat” (s. 65).

– Kirjoittajat tekevät runsaasti erikoisia virhepäätelmiä. Esimerkki: ”Tutkimustulosten mukaan mieliala kääntyi voimakkaasti negatiiviseksi talvella 2011-2012. Mutta sitä, että mielialan romahdus näkyi laajennettuina juuri perheiden itsemurhina ja spesifisti Hyvinkään tapahtumana, ei menetelmä voi ennustaa.” (s. 49.) Kirjoittajat siis väittävät, että nämä yksittäiset väkivallanteot olivat seurausta ”mielialan romahduksesta”, eivätkä esim. harkitse vaihtoehtoa, että heidän havaitsemansa ”mielialan romahdus” (esim. negatiivissävyiset kirjoitukset mediassa) voisi olla seurausta näistä väkivallanteoista. Puhumattakaan tietenkään siitä, että yksittäisten väkivallantekojen ja ”yhteiskunnan mielialan” välisen yhteyden osoittaminen on vaikeaa tai mahdotonta.Screenshot 2016-02-12 16.00.19

– Tutkimuksen johtopäätöksenä väitetään, että ”on kiistatonta, että suomalaisen yhteiskunnan mieliala laskee” (s. 24). Ainakaan minun yhteiskuntatieteellisellä koulutuksellani en pysty ymmärtämään, miten tällaisen päätelmän voi tästä aineistosta tehdä. Ylipäänsä tutkimuksessa esitetään kestämättömiä väitteitä ja maalaillaan perusteetta kuvaa, että kuljemme kohti tuhoa.

Toisin kuin aiheesta blogannut Kirkon tiedotuskeskuksen viestintäpäällikkö Lari Lohikoski, ymmärrän hyvin, miksei tätä tutkimusta julkaistu.

Lisäys 17:20: Raporttia ei viimeistelty ja julkaistu, sillä ministeriössä epäiltiin menetelmiä. Nyt kuitenkin ministeriössä katsotaan vihapuheen nousun todistaneen menetelmät päteviksi, kertoo Suomen Kuvalehti.