Kirjahistoria. Mitä se on?

Kirjahistoria on monitieteinen ala, joka kiinnittää huomiota sekä painotuotteiden että käsikirjoitusten elämänvaiheisiin eri aikoina ja eri maantieteellisillä alueilla. Se tarkastelee muun muassa kirjan kirjoittamiseen, painamiseen, julkaisemiseen, kustantamiseen, levitykseen, kauppaan, vastaanottoon, lukemiseen ja säilyttämiseen liittyviä kysymyksiä. Kirjahistorian tutkimuskohteena eivät ole vain kirjat, vaan myös muut painotuotteet, kuten sanomalehdet, pienpainatteet, traktaatit ja mainokset.

Kirjahistoriassa voidaan tutkia julkaisuja esineinä ja kommunikaation välineinä. On mahdollista selvittää kirjan asemaa yhteiskunnassa ja sitä, millaista vaikutusta kirjoilla on ollut yksittäisille ihmisille ja suurille kansanjoukoille. Kirjaa voidaan tarkastella sosiaalihistorian, kulttuurihistorian, taidehistorian, taloushistorian ja vaikkapa kirkkohistorian tai polittisisen historian näkökulmista.

 

File:Jungfru som köper en kärleksvisa (ca 1796), målning av Pehr Hilleström.jpg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *