Kirjahistorian opetus kirkkohistorian osastossa

TUK-2607 Kirjat ja kristinuskon historia

Tavoite

* ymmärtää kirjahistorian monitieteisenä alana, jonka piirissä tehdään myös teologisesti relevanttia tutkimusta
* tuntee Raamatun historiaa ennen kirjapainotaitoa ja siihen liittyvää käsikirjoitustutkimusta
* tuntee kirjahistorian tutkimusmenetelmiä ja saa valmiuksia soveltaa niitä omassa kirjallisessa työssään
* osaa hankkia, käyttää ja arvioida kirjahistoriaan liittyvää tietoa tarkoituksenmukaisesti sekä osaa käyttää monipuolisesti myös tietotekniikkaa tiedon hakemisessa ja esittämisessä
* osaa asettaa kirjahistorian kannalta mielekkäitä tutkimuskysymyksiä
* tuntee raamatuntutkimuksen ja kirjahistorian digitaalisia lähteitä ja tutkimusta sekä osaa soveltaa jonkin verran lähdekritiikkiä erilaisiin kirjahistoriallisiin aineistoihin
* hahmottaa verkkoviestinnän ja sosiaalisen median aikaansaamia muutoksia ”tekstin” ja ”kirjan” ymmärtämisessä ja osaa soveltaa tietoaan oman tieteenalansa tekstien tutkimuksessa

 

Sisältö

Kurssilla annetaan perustiedot kirjahistorian eri osa-alueista (esim. kirjojen painaminen, sensuuri, levitys, kuvitus ja lukeminen) sekä alaan liittyvistä keskeisimmistä lähteistä ja tutkimusmenetelmistä. Kirjoja tarkastellaan sekä fyysisinä että sosiaalisina esineinä. Tutustutaan lyhyesti Raamatun historiaan ennen kirjapainotaitoa sekä käsikirjoitusten antamaan informaatioon kirjurien työskentelystä, korjauksista, marginaalimerkinnöistä ja lukukäytännöistä. Kurssilla luodaan myös katsaus sosiaalisen median ja verkon käyttöön kirjahistorian tutkimuksessa.

 

Suoritustavat

Annettujen aineistojen lukeminen ja tehtävien tekeminen

 

Arviointi

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kykyyn ymmärtää ja käyttää kirjahistorian lähteitä sekä kirjahistorian ja verkkoviestinnän tutkimuskirjallisuutta ja menetelmiä oman kirjallisen työn tukena. Lisäksi arvioidaan kykyä laatia mielekkäitä ja selvitettävissä olevia tutkimuskysymyksiä ja Raamatun tekstien syntyhistorian ja käytön ymmärtämistä.

 

Kurssi suoritetaan verkkokurssina. Vastuuopettajana on Tuomas Heikkilä. Suorittaminen on mahdollista neljännestä periodista keväällä 2018 alkaen.

 

 

***

Vanhemman kirkkohistorian ja kirjahistorian jatkokoulutusseminaari kokoontuu kuukausittain lukukausien aikana. Ohjaaja: Kaarlo Arffman

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *