Järjestäytymistä ja työkaluvalintoja

Ryhmämme tapasi ensimmäisen kerran viime viikon maanantaina. Ilmassa oli pientä hämmennystä kurssin työtapojen suhteen, ja käytimmekin ensin jonkin verran aikaa siihen tutustumiseen, mitä kurssilla on tarkoitus tehdä ja miten työtehtävät kannattaisi jakaa. Homma jäi ensimmäisen tapaamisen jälkeen vielä hieman epäselvästi, joten osa ryhmästämme kävi perjantain työpajassa selvittelemässä, mitä ja miten lähdemme tutkimaan.

Tutustuimme ryhmässä erilaisiin aineistoihin ja punnitsimme niiden hyviä ja huonoja puolia. Emme olleet etukäteen valinneet mitään tutkimuskysymystä tai suuntaa, mitä halusimme tutkia. Etsiskelimme jonkin aikaa sopivaa tutkimusta josta lähteä liikkeelle, ja lopulta teimme aineistopyynnön Työbarometri 2009-nimiseen aineistoon. Tavoitteenamme on lähteä tutkimaan sosioekonomisen aseman suhdetta tutkittavien mielikuviin. Kaavailimme alustavaksi tutkimuskysymykseksemme seuraavaa: miten sosioekonominen asema vaikuttaa mielikuvaan palkan oikeudenmukaisuudesta?

Otimme käyttöön Zoteron ja loimme sinne ryhmän. Zotero vaikuttaa kätevältä apuvälineeltä suurten lainausten määrän hallinnointiin. Tämän tutkimuksen puitteissa Zoteron koko potentiaali tuskin tulee käyttöön – palveluun kuitenkin saa kerättyä tuhansia referenssejä, kuvia ja pdf-tiedostoja. Palvelu toiminee kuitenkin ihan hyvänä ryhmätyökaluna.

Osalla ryhmästämme oli kokemusta Yammerista, ja vilkaistuamme sitä uudemman kerran olimme sitä mieltä, että se on lähinnä huonommalla käyttöliittymällä varustettu Facebook. Päätimme siis, että Yammerin sijaan valitsemme sisäiseksi sosiaaliseksi mediaksemme Facebookin, jonne loimme yhteisen, suljetun ryhmän. Ryhmässä mm. sovimme tapamisista, kysymme kysymyksiä ja jaamme linkkejä.

– Ryhmä 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *