Raportti viikosta 4: palapeliä

Viikko neljä on sujunut suurilta osin hyvin. Edistystä ainakin on tapahtunut tutkimuksen kannalta ja ensimmäiset versiot raportista on jo luotu. Pikkuhiljaa sävel erilaisten ohjelmien ja kurssimuodonkin kanssa alkaa löytyä.

combining_nature_and_technology___circuitree___by_taytay1000-d4nyq8b

Yammer on edelleen tiiviissä käytössä ja  kommunikointi tapahtuu sen kautta. Sinne jokainen kirjoittaa hieman siitä mitä on tehnyt, jotta muut ryhmäläiset voivat pysyä ajan tasalla. Lisäksi sinne linkitetään luotuja materiaaleja ja tilastoja, lähteitä ja kirjoitetaan mahdollisesti eteentulleista ongelmista ja esteistä.

Teija kirjoitti jo viime viikolla hahmotelmaa tulevasta raportista ja Anni jatkoi työtä tällä viikolla. Teija jakoi Zoteron ryhmäkirjaston kautta artikkelit koko ryhmälle. Hän on myös paneutunut raportin kirjoittamiseen ja perehtyy aiemmin tehtyihin tukimuksiin, jott osaamme koostaa oikeanlaisen raportin. Pikkuhiljaa työ kasautuu raportin avulla paloista kokonaisuudeksi, mikä auttaa myös ryhmää hahmottamaan tavotteita. Teknisiä haasteita on kuitenkin ilmennyt matkan varrella, esimerkiksi Zoteron ryhmäkirjaston käytössä. Lähdeluettelon jakaminen ei ole onnistunut tuosta vain, niin että kaikki olisivat siihen päässet käsiksi, vaikka olisivatkin liittyneet Zotero-ryhmään.

puzzzzz

Mona ja Juho ovat näpertäneet SPSS:n ja taulukoiden parissa. Mona teki analyysejä taulukoista ja hän kokosi taulukot yhteen ja lisäsi kaikkiin taulukohin Chi-Square-testien tulokset. Taulukot on sekä PDF-tiedostona, että Word. Harjoituskurssin ohjeiden mukaan, hän myös karsi riviä taulukoista ja siisti niitä yleisesti. (tutkimusmateriaalia löytyy täältä: tutkimussälää)

Alina on päivittänyt blogia ja koostanut viikkoraportin tehdystä työstä. Mahdollisuuksien mukaan hän osallistuu skypen välityksellä seuraavaan ryhmätapaamiseen, koska on tällä hetkellä reissussa. Jokainen ryhmän jäsen on ollut hyvin aloitteellinen ja tehnyt työtä itsenäisesti, joten Meta-osion suhteen ei ole tarvinnut tehdä eri osa-alueiden taustaselvityksiä. Ryhmän koheesio ja tiimityäskentely on edelleenkin mainiota, kaikki osallistuvat eikä ketään ole tarvinnut muistutella ja patistaa tehtävien tekemiseen.

One thought on “Raportti viikosta 4: palapeliä

  1. Pyrin jonkin verran karsimaan epärelevantteina pitämiäni lähteitä. Kävin läpi vajaa puolet käyttämistämme lähteistä ja kirjoitin näiden tutkimustuloksia auki. Liitin jo johdantoa, taulukoita sekä lähdemateriaalia yhdeksi dokumentiksi, mutta tämä vaihe on vielä kesken ja yhdistämme kaikki osat yhtenäiseksi tekstiksi tämän viikon aikana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *