People

Eri alojen sosiaalitieteiden ja politiikan tutkijat muodostavat Veli-Pekka Tynkkysen johtaman Venäjän ympäristö -tutkimusryhmän.

Ryhmä

Veli-Pekka Tynkkynen hoitaa vuoden 2018 alusta Venäjän ympäristöpolitiikan professuuria keskittyen Venäjän ympäristön hallintaan, luonnonvarojen hyödyntämiseen ja aluekehitykseen liittyvään vallankäyttöön. Hän on myös Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti opetusalalla ”Venäjän energia- ja luonnonvarapolitiikka”. Tynkkynen toimi vuosina 2011–2017 Venäjän energiapolitiikan professorina, ja hänen nykyisessäkin toimessaan energia- ja ilmastoteemat ovat vahvasti läsnä. Hänen kiinnostuksensa kohteita ovat erityisesti energiapolitiikka, ympäristöpolitiikka, valta ja demokratia, alue- ja ympäristösuunnittelu sekä Venäjän maantiede.

S-postiveli-pekka.tynkkynen(at)helsinki.fi
Puh.: +358 405170521
Research portal profiili
Twitter


Alla Bolotova toimii tutkijatohtorina projektissa Live, Work or Leave? Youth – wellbeing and the viability of (post) extractive Arctic industrial cities in Finland and Russia Aleksanteri-Instituutissa, Helsingin yliopistossa. Hän on myös tutkija-kollegana Arktisten yhteiskuntatieteiden keskuksessa Pietarin eurooppalaisessa yliopistossa (EUSP). Bolotovan tutkimus keskittyy ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen arktisella alueella ja pohjoisten teollisuusyhteisöjen paikkakunnilla.

S-posti: alla.bolotova(at)helsinki.fi
Puh.: +358505560634
Research portal profiili


Francesco Durante aloitti väitöskirjansa vuonna 2018 projektissa AUCAM (Opportunities for and challenges to urban development and social cohesion in Russia’s Arctic under climate change impacts) Aleksanteri-instituutissa. Väitöskirjassaan hän keskittyy instituutioiden ja kaasu-kaivosteollisuuden hankkeiden rooliin kestävässä kehityksessä Jamalin nenetsien kaupunkialueiden autonomisessa piirikunnassa Venäjän arktisella alueella.

S-postifrancesco.durante(at)helsinki.fi
Research portal profiili

 


Elena Gorbacheva työskentelee tutkimusavustajana Aleksanteri-instituutissa. Elena on myös väitöskirjatutkija Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten (PYAM) tohtoriohjelmassa. Elena on aloittanut hänen väitöskirjansa vuonna 2019 aiheesta ympäristömielenosoitus Venäjällä.

S-posti: elena.gorbacheva(at)helsinki.fi
Research portal profiili

 


Stephanie Hitztaler on tutkijatohtorina National Science Foundationin ja Suomen Akatemian PIRE (Partnerships in International Research and Education) –hankkeessa Promoting Urban Sustainability in the Arctic Aleksanteri-instituutissa. Hän tutkii kestävän kehityksen tematiikkaa arktisen alueen kaupungeissa.

S-posti: stephanie.hitztaler(at)helsinki.fi
Research portal profiili

 


Jussi Huotari on tohtorikoulutettava Aleksanteri-instituutissa. Vuodesta 2015 alkaen hän on työskennellyt professori Veli-Pekka Tynkkysen Venäjän energiakehitystä tutkivassa tutkimusryhmässä. Huotarin tutkimuksen keskiössä ovat mm. energiapolitiikka, kansainväliset suhteet, luonnonvarojen hallinta ja Arktisen alueen turvallisuus. Tulevassa väitöskirjassaan hän tarkastelee arktisen alueen asemaa globaalissa energiamurroksessa. Huotari toimii tutkimusprojektinsa ohella UArctic thematic network on geopolitics and security -verkoston koordinaattorina.

S-posti: jussi.a.huotari(at)helsinki.fi
Puh.: +358 504489160
Research portal profiili


Karoliina Hurri on tällä hetkellä väitöskirjatutkijana Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten (PYAM) tohtoriohjelmassa ja osa Aleksanteri-instituutin tiimiä Helsingin yliopistossa. Karoliina on aloittanut hänen väitöskirjansa vuonna 2018 aiheesta Kiinan geopoliittinen identiteetti ja ilmastonmuutoksen diskurssi globaalissa ilmastohallinnassa. Hän keskittyy nouseviin talouksiin, identiteettipolitiikkaan ja kriittiseen geopolitiikkaan kansainvälisen ilmastopolitiikan kehyksessä.

S-posti: karoliina.hurri@helsinki.fi
Puh.: +358408489441
Research portal profiili

 


Sakari Höysniemi on Aleksanteri-instituutissa työskentelevä ilmasto- ja energiakysymyksiin erikoistuva tohtorikouluttava sosiaalitieteiden tohtoriohjelmassa. Tämän lisäksi hän on juuri käynnistyneen Kestävyystieteiden instituutissa (HELSUS) jäsen. Höysniemen tutkimus rakentuu pääosin Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman From Failand to Winland -hankkeen ympärille.

S-posti: sakari.hoysniemi(at)helsinki.fi
Puh.: +358 503148944
Research portal profiili


Sohvi Kangasluoma aloitti väitöskirjansa vuonna 2018 projektissa AUCAM, (Opporеunities for and challenges to urban development and social cohesion in Russia’s Arctic under climate change impacts), Aleksanteri-instituutissa. Tutkimuksessaan hän keskittyy energiasektorin ja inhimillisen turvallisuuden väliseen suhteeseen Norjan ja Venäjän arktisissa kaupungeissa, feministisen teorian kautta. 

S-posti: sohvi.kangasluoma@helsinki.fi
Puh.: +358408667914
Research portal profiili

 


Sanna Kopra on vieraileva tutkija Aleksanteri Instituutissa. Syyskuusta 2018 lähtien hän on työskennellyt Suomen Akatemian tutkijatohtorina hankkeessaan Kiinan nousu ja normatiivinen muutos arktisella alueella Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa. Tätä ennen hän työskenteli Veli-Pekka Tynkkysen johtamassa Assessing Intermediary Expertise in Cross-Border Arctic Energy Development –projektissa. Sannan tutkimus keskittyy Kiinan arktiseen politiikkaan ja ilmastopolitiikkaan, kansainväliseen vastuullisuuteen ja arktiseen geopolitiikkaan

                                                              S-postisanna.kopra(at)helsinki.fi
                                                              Puh.: +358 503788997
Research portal profiili


Meri Kulmala on mukana kansainvälisessä tutkimushankkeessa Live, Work or Leave? Youth – wellbeing and the viability of (post) extractive Arctic industrial cities in Finland and Russia, jossa hän vastaa tutkimuskysymyksistä, jotka liittyvät sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten hyvinvointiin.

S-postimeri.kulmala(at)helsinki.fi
Puh.: +358 504484057
Research portal profiili


Hilma Salonen on tohtorikoulutettavana Aleksanteri-instituutissa. Hän työskentelee väitöskirjantutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Assessing Intermediary Expertise in Cross-Border Arctic Energy Development. Salonen tutkii väitöskirjassaan Venäjän sisäisen energiakentän modernisointiyrityksiä ja näiden tarjoamia näkymiä uusiutuvaa energiaa ajatellen, erityisesti Venäjän arktisten alueiden näkökulmasta.

S-posti: hilma.salonen(at)helsinki.fi
Puh.: +358 504488623
Research portal profiili

 


Dmitri Yagodin on tutkijatohtorina Venäjän ympäristötieteiden ohjelmassa Helsingin yliopistossa ja Aleksanteri-instituutissa. Hän on MediaClimate -tutkimusverkoston jäsen, jossa hän on tutkinut ilmasto-journalismia, globaalia mediaa ja ympäristöviestintää kansainvälisten vertailujen avulla keskittyen digitaalisten viestintäverkostojen rooliin, erikoistuen erityisesti Venäjän alueeseen. Hän osallistuu Venäjän ympäristötutkimukseen, keskittyen ilmastomuutosdiskurssiin osana Venäjän ulko- ja sisäpolitiikkaa.

S-posti: dmitry.yagodin(at)helsinki.fi
Puh.: +358 505560576
Research portal profiili