Maantieteen LuK-tutkinnon harjoitteluja

Täältä löydät esimerkkejä maantieteen tai aluetieteen kandidaatin tutkintoon kuuluvista toteutuneista työharjoitteluista ja niihin liittyvistä työtehtävistä. Sivulle on listattu sekä Suomessa että ulkomailla suoritettuja harjoitteluja.

Sivun tiedot on kerätty opiskelijoiden tekemistä harjoitteluraporteista, mutta voit lähettää tiedon omasta harjoittelupaikastasi myös kommenttina. Kerro tällöin kommentissasi seuraavat asiat:

  •  Missä työskentelit ja kuinka kauan?
  • Mikä on pääaineesi?
  • Millaisia työtehtäviä sinulla oli?

LuK-tutkinnon harjoittelu

Maantieteen ja aluetieteen LuK-tutkintoon kuuluvan työharjoittelun (56032, 2–4 op) suoritukseksi kelpaavat:

  1. työskentely itse hankitussa, alaan liittyvässä harjoittelupaikassa tai
  2. laitoksen järjestämälle työelämäkurssille osallistuminen.

Harjoittelusta saatavat opintopisteet määräytyvät seuraavasti: kuukauden täysipäiväisellä työskentelyllä voi saada 2 op, kahden-kolmen kuukauden työskentelyllä 4 op. Työn voi tehdä joko pidemmän ajan kuluessa tunteja keräämällä tai yhtäjaksoisesti esimerkiksi kesätöinä.

Opiskelija kirjoittaa harjoittelusta noin liuskan pituisen raportin, jossa hän käsittelee oppimaansa:

  • Mitä odotit harjoittelulta?
  • Vastasiko harjoittelu odotuksiasi, vai oliko siitä saatu työkokemus odotuksia parempaa/huonompaa?
  • Mitä uutta opit työharjoittelussa?
  • Miten harjoittelu hyödytti maantieteen opintojasi?
  • Suosittelisitko työnantajaasi harjoittelupaikaksi muillekin maantieteilijöille?

Raportti ja työtodistus (josta ilmenevät työsuhteen kesto, ajankohta ja työtehtävät) toimitetaan opintotoimistoon harjoittelun yhteyshenkilö Katariina Kososelle.

Maantieteen työelämäkurssille osallistuvat saavat kurssista 2 op. Kurssi järjestetään tammikuun intensiiviperiodin aikana (tarkempi kuvaus kurssista weboodissa). Suurin osa maantieteen ja aluetieteen opiskelijoista suorittaa kandivaiheessa kurssin harjoittelun sijaan.

Leave a Reply