Maantieteen FM-tutkinnon harjoitteluja

Täältä löydät esimerkkejä maantieteen tai aluetieteen maisterin tutkintoon kuuluvista toteutuneista työharjoitteluista ja niihin liittyvistä työtehtävistä.

Sivulla harjoittelupaikat on eritelty harjoittelun aloitusvuoden mukaan sekä sen mukaan, onko harjoittelu suoritettu Suomessa, Euroopassa vai muualla maailmalla.

HUOM! Sivusto on suojattu salasanalla, sillä tiedot harjoittelupaikoista on tarkoitettu vain Helsingin yliopiston geotieteen ja maantieteen laitoksen opiskelijoille.

Sivun tiedot on kerätty opiskelijoiden tekemistä harjoitteluraporteista, mutta voit lähettää tiedon omasta harjoittelupaikastasi myös kommenttina. Kerro tällöin kommentissasi seuraavat asiat:

  • Missä työskentelit ja kuinka kauan?
  • Mikä on pääaineesi?
  • Millaisia työtehtäviä sinulla oli?

Leave a Reply