Marjatta Takalan kotisivu

M peilissä

Marjatta Takala, sivua päivitetty toukokuussa 2021

Siirryin Oulun yliopistoon erityispedagogiikan professoriksi 1.1.2016. 

Olen myös Helsingin yliopiston erityispedagogiikan dosentti.

Yhteystiedot Suomeen

marjatta.takala@oulu.fi työpuhelin 050 4671194   marjatta.takala@helsinki.fi

Tutkimushankkeet

HOHTO-hanke 2021-2022, rahoitus OKM,  ks. https://www.hohto-hanke.net/

Oppijan oikeus- opettajan taito-hanke 2019-2021; rahoitus OKM, ks. https://www.hamk.fi/projektit/oppijanoikeus/

Politics of Belonging-hanke 2018-2021, NordForsk rahoittaa

Korkeakouluopetuksen kansainvälistyminen Ruotsissa;-hanke rahoitus: Vetenskaprådet, Sverige

Equal conditions in Sweden’s largest popular movement- success factors for increased inclusion in the field of sport; rahoitus Forte, Sverige

Tutkimusintressejä

Erityispedagogiikka Pohjoismaissa

Inkluusio ja sen tuki

Opetussuunnitelmien vertailu

Verkkoperusteinen opetus, ks. http://alfa2.pedag.umu.se/information/marjattacase-kort/story_flash.html

pikkusudari