Tutkimushanke alkaa

Tutkimushankkeen ensimmäinen ohjausryhmän kokous merkitsi lähtölaukausta kaksivuotiselle tutkimusprojektille Turun ranta-alueiden asumiseen, sosiaaliseen inkluusioon ja maanarvoon liittyen. Kokouksessa ruovittiin tutkimuksen tavoitteita, tarkoitusta ja tarpeita. Turun kaupunkitutkimusohjelman hengen mukaisesti tutkimushanke pyrkii tuottamaan laadukasta tieteellistä tietoa Turun urbaaneista rannoista niin akateemista keskustelua kuin kaupungin käytännön toimintaa varten. Seuraavana vuorossa onkin aineiston keruu, johon kuuluvat mm. tilastolliset aineistot sekä asiantuntija- ja asukashaastattelut.