Tutkimuspäiväkirja, luku 3

Kurssin viimeinen viikko lähenee loppuaan. Olemme ahkeroineet työn parissa koko viikon, ja ryhmätyö sujuu mallikkaasti. Päädyimme jakamaan lopputyön kirjoittamisen ryhmän jäsenten kesken, jotta saimme jaettua työt tasapuolisesti. Työn aihe, Suomalaisten maahanmuuttoasenteet, on ollut mielenkiintoinen ja tutkimustulokset ovat herättäneet paljon keskustelua ryhmässämme.

Viime tapaamiskerralla teimme ryhmän kanssa lopullisen rungon lopputyölle, moodlen ohjeiden mukaisesti. Analysoimme yhdessä kirjallisuusaineistoamme ja päätimme työnjaosta. Valitettavasti emme nyt ehtineet opetella Atlas.Ti:tä, joka jäi meitä harmittamaan, mutta kenties halukkaat perehtyvät ohjelmaan kurssin jälkeen. Keskustelimme taas kurssin suorittamisesta, ja totesimme että jokaisesta opeteltavasta ohjelmasta olisi voinut olla pakollinen työpaja, jolloin ohjelmia olisi tullut testattua. Akateeminen vapaus johti tilanteeseen, jossa osa ohjelmista jäi valitettavasti tämän kurssin puitteissa opettelematta.

Olemme kuitenkin oppineet paljon. Annika ja Lilja muistelivat SPSS:n käyttöä ja opettivat sitä samalla minullekin. Kävi ilmi, että oman oppiaineen kvantitatiivisella kurssilla SPPS:n käytön oppii tekemisen kautta ja nämä aiemmin opitut taidot säilyvät muistissa jatkossakin. Nadja opetteli Zoteron käyttöä ja kertoi siitä meille vinkkejä. Zotero koettiin hyväksi työkaluksi, joka auttaa koulutöissä kurssin jälkeenkin. Yhdessä selasimme aineistoja FSD:stä, joka oli kaikille uusi sivusto. Erno auttoi muun muassa wordin sisällysluettelon kanssa, kun me muut emme muistaneet miten se tehdään. Osa meistä latasi yammerin ja minä kirjoitan tätä blogia. OneNote jäi nyt aikataulun puitteissa testaamatta, mutta selvisimme kurssista hyvin ilman tätäkin. Lisäksi olemme käyttäneet hakukoneita kirjallisuusaineiston etsimiseen ja analysoineet tuloksia, sekä oppineet lisää ryhmätyötaitoja. Atlas.Ti jäi valitettavasti opettelematta, kun emme päässeet osallistumaan työpajoihin, mutta siihen moni meistä on ajatellut palaavansa omatoimisesti kurssin jälkeen.

Kurssi on kokonaisuudessaan ollut työläs, mutta antoisa. Lopputyön aihe on innostanut meitä keskustelemaan ja työtä olisi ollut mielekästä jatkaa pidemmällekin. Kurssin suurin hyöty on kuitenkin uudet ohjelmat, joihin olemme tutustuneet. Näistä on varmasti apua jatkossakin opintoja suorittaessa.

Saara