Viikko 3

Moikkelis!

Ryhmä 29 on viikolla 3 jatkanut tutkimuskysymyksen hiomista sekä aiheeseen liittyvien kirjallisuusviitteiden parissa työskentelemistä. Yksi ryhmän jäsen on saattanut jättäytyä kurssilta pois, mutta homma jatkuu. Viikon aikana metavastaava ja toinen kirjallisuusosion tekijä vaihtoivat vaihteeksi paikkoja.

META:

– Metavastaava on ollut yhteyksissä kurssin tiimoilta kaikkiin ryhmäläisiin kuluneen viikon aikana.

– Viikkoraportti viikon osalta on jätetty ja blogia jatkettu.

– Tarkoituksena on alkavalla viikolla 4 vielä tavata ja suunnitella yhdessä 23.11. palautettavan loppuraportin sisältöä ja rakennetta. Ryhmätyötilan 4042 Kaisasta on varattu ryhmälle torstaiksi 19.11. klo 16-17. Olisi tärkeää, että jokaisesta osa-alueesta vähintään yksi olisi mukana tapaamisessa, jotta kaikki ovat kartalla tilanteesta.

KIRJALLISUUS:

– Zotero-ryhmän kirjastoon on kerätty yhteensä 13 viitettä, joista on alettu tehdä muistiinpanoja.

– Osalla kirjallisuusosiosta on tällä hetkellä kireä aikataulu ymmärrettävistä syistä, mikä tuottaa jonkin verran haastetta.

– Atlakseen ollaan ainakin pintapuolisesti tutustuttu. Ilmeisesti ohjelmassa on kuitenkin joitain ongelmia, joten sitä ei välttämättä tulla hyödyntämään ryhmätyössä.

TILASTO:

– Tilasto-osiosta on toinen jäsen voi olla jättäytynyt pois kurssilta.

– Tutkimuskysymystä ollaan kuitenkin hiottu yhdessä metavastaavan kanssa ja päädytty ainakin toistaiseksi vertailemaan ja selittämään Tatu Vanhasen aineistossa ilmeneviä naisparlamentaarikkojen määrien muutoksia eri maiden kansanedustuslaitoksissa aikajaksona 1970-2010. Tarkoituksena on vertailla eri maaryhmiä niitä edustavien esimerkkimaiden kautta ja selittää tapahtuneita muutoksia. Muutoksista on jo tehty alustavia analyyseja.

– SPSS-ohjelma on ilmeisesti kamala.

Published by

Deleted User

Special user account.

One thought on “Viikko 3”

  1. Hei!

    Tosiaan tälle viikolle vaihdoimme meta-vastaavan kanssa osia ja paneuduin kirjallisuusosioon.

    Aikaisemman viikon kirjallisuusviitteiden kerääminen oli tuottanut hyvää satoa ja viitteistä löytyi paljon asioita joita voisimme käyttää hyväksi tutkimuksessamme. Pyrin kirjoittamaan Zoteroa käyttäen muistiinpanoja eri viitteistä. Keskityin kirjaamaan eri tutkimusten metodien käytön ja tutkimuksen johtopäätökset.

    Lisäksi tutustuin Atlas-ohjelmaan, joka jäi varsin lyhyeksi sillä mac-version Atlas ei suostu luomaan edes uutta projektia. Projektin luominen keskeytyy alkuunsa ja ohjelma jumittuu. Tämän ongelman huomasivat myös muut ryhmän jäsenet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *