Viikot 6-7

Heipä hei! xD

Ryhmä 29 on kurssin viimeisillä viikoilla työstänyt ahkerasti lopputyön viimeistä versiota! Metavastaava järjesti viimeisen suunnittelutapaamisen torstaina 3.12., jonne saatiin kiireisistä aikatauluista huolimatta enemmistö ryhmästä paikalle. Viikonloppuna kirjallisuusvastaavat parantelivat lopputyön leipätekstiä ja tilastopuolelta saatiin metodilukua muokattua. Metavastaava suoritti vielä viimeisen kielentarkistuksen, muutti tiedoston pdf-muotoon ja palautti lopputyön Moodleen sunnuntaina 6.12.

Hyvät ryhmäläiset, käykäähän nyt pirtsakasti avautumassa tuntemuksistanne nyt kun työmme on tehty! 😀

Ja hyvää itsenäisyyspäivää!

Viikko 4

Moi,

Viikko 4 on ryhmällä 29 kulunut pitkälti loppuraportin ensimmäisen version suunnittelun ja kirjoittamisen parissa. Kaikki viisi ryhmän jäsentä ovat edelleen kurssilla mukana. Osa-alueita ei olla viikon aikana enää vaihdettu.

META:

– Metavastaava järjesti torstaiksi 19.11. loppuraportin suunnittelukokouksen, jossa lyötiin lukkoon tutkimuskysymys ja suunniteltiin raportin rakennetta ja sisältöä.

– Viikkoraportti viikon osalta jätettiin ja blogia jatkettiin.

KIRJALLISUUS:

– Kirjallisuusryhmä oli käynyt läpi kerättyjä kirjallisuusviitteitä ja tehnyt niistä muistiinpanoja.

– Torstaina tutkimuskysymykseksi lyötiin lukkoon naisten parlamentaarisen edustuksen vaihtelu esimerkkimaissa ja niiden suhteuttaminen kerättyyn tutkimuskirjallisuuteen.

– Kirjallisuusryhmä kokoontui tahoillaan perjantaina kirjoittaakseen raporttia. Sen alustava versio on nyt nähtävillä Yammerissa.

TILASTO:

– SPSS-ohjelmalla oli tehty jo alustavia kuvaajia loppuraporttia varten.

Viikko 3

Moikkelis!

Ryhmä 29 on viikolla 3 jatkanut tutkimuskysymyksen hiomista sekä aiheeseen liittyvien kirjallisuusviitteiden parissa työskentelemistä. Yksi ryhmän jäsen on saattanut jättäytyä kurssilta pois, mutta homma jatkuu. Viikon aikana metavastaava ja toinen kirjallisuusosion tekijä vaihtoivat vaihteeksi paikkoja.

META:

– Metavastaava on ollut yhteyksissä kurssin tiimoilta kaikkiin ryhmäläisiin kuluneen viikon aikana.

– Viikkoraportti viikon osalta on jätetty ja blogia jatkettu.

– Tarkoituksena on alkavalla viikolla 4 vielä tavata ja suunnitella yhdessä 23.11. palautettavan loppuraportin sisältöä ja rakennetta. Ryhmätyötilan 4042 Kaisasta on varattu ryhmälle torstaiksi 19.11. klo 16-17. Olisi tärkeää, että jokaisesta osa-alueesta vähintään yksi olisi mukana tapaamisessa, jotta kaikki ovat kartalla tilanteesta.

KIRJALLISUUS:

– Zotero-ryhmän kirjastoon on kerätty yhteensä 13 viitettä, joista on alettu tehdä muistiinpanoja.

– Osalla kirjallisuusosiosta on tällä hetkellä kireä aikataulu ymmärrettävistä syistä, mikä tuottaa jonkin verran haastetta.

– Atlakseen ollaan ainakin pintapuolisesti tutustuttu. Ilmeisesti ohjelmassa on kuitenkin joitain ongelmia, joten sitä ei välttämättä tulla hyödyntämään ryhmätyössä.

TILASTO:

– Tilasto-osiosta on toinen jäsen voi olla jättäytynyt pois kurssilta.

– Tutkimuskysymystä ollaan kuitenkin hiottu yhdessä metavastaavan kanssa ja päädytty ainakin toistaiseksi vertailemaan ja selittämään Tatu Vanhasen aineistossa ilmeneviä naisparlamentaarikkojen määrien muutoksia eri maiden kansanedustuslaitoksissa aikajaksona 1970-2010. Tarkoituksena on vertailla eri maaryhmiä niitä edustavien esimerkkimaiden kautta ja selittää tapahtuneita muutoksia. Muutoksista on jo tehty alustavia analyyseja.

– SPSS-ohjelma on ilmeisesti kamala.

Viikko 2

Hei!

Tässä ryhmä 29 ensimmäinen päiväkirjamerkintä. Viikko 2 on mennyt ryhmämme osalta mallikkaasti ja olemme päässeet hyvin kiinni työntekoon. Tässä raportti viikon aikana tapahtuneista asioista.

META:
– Olemme siirtäneet kommunikaation täysin Yammeriin, jossa meillä on oma ryhmä.
– Zotero otettu onnistuneesti käyttöön ja ryhmä opettelee sen käyttöä parhaillaan.
– Ryhmän projektiblogi on tilattu ja tässä on tulossa juuri blogin ensimmäinen päiväkirjamerkintä.
– Kaikin puolin homma on hyvin hallussa.

Kirjallisuus:
– Kirjallisuuslähteitä tutkimustamme varten on löytynyt runsaasti. Olemme käyttäneet pääsääntöisesti Atlas-tietokantaa apunamme. Atlas on osoittautunut hyvin antoisaksi tiedonhakuun.

Tilasto:
– Hyödyllisiä tilastoja on löytynyt ja niiden koodamista aloitellaan.