Kurssin lopuksi

Kurssi on nyt tulossa päätökseensä ja lopputyö on palautettu. Yhdessä pohdimme, että kurssilla käydyistä ohjelmista oli paljon hyötyä. Ohjelmia, kuten Zoteroa, tulee varmasti käytettyä jatkossakin. Ainoastaan Atlasta emme paljoa käyttäneet, mutta se ei palvellut tämän työmme tarkoituksia. Tutkimuksen teko pääpiirteissään tuli varsin tutuksi ja tämä helpottanee työskentelyä myöskin jatkossa.

Tunnelma tiivistyy!

 • Yammerit, Blogit, Zoterot, One notetit ja kommentointityökalut alkavat olla jo tuttua settiä!
 • Taannoista perjantai-iltaa (auch) vietimme Kaisa-talon ryhmätyöhuoneessa tutkailen  löytämiämme aineistoja ja sopien työnjaosta harjoitustyön ensimmäistä versiota varten
 • Harjoitustyön työstövaiheessa analysoimme valitsemiemme artikkeleiden antia tutkimuskysymyksemme valossa. (kysymys liittyy muuten identiteettiin ja äänestysaktiivisuuteen eurovaaleissa)
 • Tilasto-osuus on työn alla spss-ohjelmaa käyttäen
 • Vertaisarvioinnin jokainen hoiti itsenäisesti
 • Seuraavassa tapaamisessa keskustelemme vielä harjoitustyöstä ja sovimme työnjaosta sen loppuun saattamiseksi.

Ryhmän kuulumisia

Ryhmämme on kahden edellisen viikon aikana tehnyt lähinnä itsenäistä työtä. Olemme

 • etsineet tutkimusaiheeseen ja -kysymykseen liittyvää kirjallisuutta
 • harjoitelleet viitteidenhallintaa Zoterolla
 • edistäneet Zotero-yhteistyötä luomalla ryhmälle oman Zotero-ryhmän, johon jokainen voi jakaa löytämänsä artikkelit
 • tutustuneet blogiin
 • tutustuneet tilastoaineistoon