AtlasTi, FSD/Aila ja SPSS

Emme hyödyntäneet kurssin kvaliohjelmaksi tarkoitettua AtlasTi:tä tutkimuksessa, sillä sitä ei koettu tarpeelliseksi tämän kokoiseen työhön. Suurempien tutkimuksien kannalta siihen voisi olla aiheellista tutustua tarkemmin.

FSD/Ailan tietoarkistoon perehdyimme pääpiirteittäin ja sen sisältö vaikutti vakuuttavalta ja sivusto on helppokäyttöinen. Tähän tutkimukseen käytimme tietoarkistosta löytyvää materiaalia, tarkemmin European Social Surveyn (ESS) vuoden 2010 Suomen aineistoa.

Tutkimuksen taulukot ja analyysi on suoritettu SPSS:ää hyödyntäen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *