AtlasTi, FSD/Aila ja SPSS

Emme hyödyntäneet kurssin kvaliohjelmaksi tarkoitettua AtlasTi:tä tutkimuksessa, sillä sitä ei koettu tarpeelliseksi tämän kokoiseen työhön. Suurempien tutkimuksien kannalta siihen voisi olla aiheellista tutustua tarkemmin.

FSD/Ailan tietoarkistoon perehdyimme pääpiirteittäin ja sen sisältö vaikutti vakuuttavalta ja sivusto on helppokäyttöinen. Tähän tutkimukseen käytimme tietoarkistosta löytyvää materiaalia, tarkemmin European Social Surveyn (ESS) vuoden 2010 Suomen aineistoa.

Tutkimuksen taulukot ja analyysi on suoritettu SPSS:ää hyödyntäen.

Zotero, OneNote ja Realtimeboard

Ryhmämme loi yhteisen viitetietokannan Zoteroon. Zotero vaikuttaa erittäin kätevältä työkalulta eritoten ryhmässä tehtävien tutkimusten kannalta, vaikka sen rooli jäi tällä kertaa meidän työssämme melko pieneksi. Työkalu on kuitenkin helppokäyttöinen ja sen tunteminen voi jatkossa olla hyödyllistä.

Zoteron rooli jäi pieneksi myös OneNoten ja eritoten OneDriven vuoksi, jossa ryhmällämme on jaettu kansio, josta löytyvät mm. tutkimuksessa käytetyt taulukot, kirjoitusvaiheiden raakaversioita ym.

Realtimeboard vaikuttaa myös toimivalta prosessinhallintatyökalulta, mutta sen tarjoamaa visuaalista monipuolisuutta, brainstormauskaavioita ym. ei tällä kertaa koettu tarpeelliseksi.

Tutkimuspäiväkirja – ryhmäkommunikointi

Ryhmämme tapasi ensimmäisen kerran 22.3. suunnittelemaan työnjakoa TVT-jatkokurssin osalta. Alkujaan ryhmässä oli viisi jäsentä, mutta harmittavasti kaksi joutui jättämään kurssin kesken. Tapasimme uudestaan 15.4. ja kartoitimme työmme edistymistä sekä keskustelimme tutkimuksen tuloksista ja rakenteesta. Lopputyö valmistui ajallaan ja ryhmä oli tulokseen tyytyväinen.

Käytimme kommunikointiin pääosin Facebookia, mutta loimme myös Yammeriin ryhmän, jossa kävimme kurssin alkuvaiheessa hieman keskustelua. Myös moodlen keskustelualusta oli käytössä. Usean verkkoviestintäpalvelun käyttäminen osoittautui vaivalloiseksi, kun osa keskusteluista käytiin päällekkäin eri palveluiden sivuilla ja viestejä meni “ohi”. Lopulta päädyimme kahden poisjäämisen myötä käyttämään Facebookia, sillä se oli osoittautunut luontevimmaksi paikaksi käydä keskustelua. Yammer tuli kuitenkin myös kaikille pintapuolin tutuksi ja kaikki ryhmäläiset löysivät samaan keskusteluun.