Tutkimuspäiväkirja – ryhmäkommunikointi

Ryhmämme tapasi ensimmäisen kerran 22.3. suunnittelemaan työnjakoa TVT-jatkokurssin osalta. Alkujaan ryhmässä oli viisi jäsentä, mutta harmittavasti kaksi joutui jättämään kurssin kesken. Tapasimme uudestaan 15.4. ja kartoitimme työmme edistymistä sekä keskustelimme tutkimuksen tuloksista ja rakenteesta. Lopputyö valmistui ajallaan ja ryhmä oli tulokseen tyytyväinen.

Käytimme kommunikointiin pääosin Facebookia, mutta loimme myös Yammeriin ryhmän, jossa kävimme kurssin alkuvaiheessa hieman keskustelua. Myös moodlen keskustelualusta oli käytössä. Usean verkkoviestintäpalvelun käyttäminen osoittautui vaivalloiseksi, kun osa keskusteluista käytiin päällekkäin eri palveluiden sivuilla ja viestejä meni “ohi”. Lopulta päädyimme kahden poisjäämisen myötä käyttämään Facebookia, sillä se oli osoittautunut luontevimmaksi paikaksi käydä keskustelua. Yammer tuli kuitenkin myös kaikille pintapuolin tutuksi ja kaikki ryhmäläiset löysivät samaan keskusteluun.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *