Zotero, OneNote ja Realtimeboard

Ryhmämme loi yhteisen viitetietokannan Zoteroon. Zotero vaikuttaa erittäin kätevältä työkalulta eritoten ryhmässä tehtävien tutkimusten kannalta, vaikka sen rooli jäi tällä kertaa meidän työssämme melko pieneksi. Työkalu on kuitenkin helppokäyttöinen ja sen tunteminen voi jatkossa olla hyödyllistä.

Zoteron rooli jäi pieneksi myös OneNoten ja eritoten OneDriven vuoksi, jossa ryhmällämme on jaettu kansio, josta löytyvät mm. tutkimuksessa käytetyt taulukot, kirjoitusvaiheiden raakaversioita ym.

Realtimeboard vaikuttaa myös toimivalta prosessinhallintatyökalulta, mutta sen tarjoamaa visuaalista monipuolisuutta, brainstormauskaavioita ym. ei tällä kertaa koettu tarpeelliseksi.

One thought on “Zotero, OneNote ja Realtimeboard

  1. Zoteroa tulee tulevaisuudessa varmasti käytettyä enemmän. Etenkin viitteiden jakaminen muiden kanssa on kätevää ryhmätyössä ja lähdeluettelon laatiminen helpottuu huomattavasti.
    Hakupalveluna käytimme suurimmaksi osaksi Google scholaria. Aiheestamme on tehty paljon mielenkiintoista tutkimusta, joten tutkimuskirjallisuuden etsiminen ei ollut vaikeaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *