Tutkimusaineistosta

Ensimmäisen ryhmätapaamisen (4.11.) aikana selasimme Ailan tietokantoja ja päädyimme lopulta valitsemaan tutkimusaineistoksemme “Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012“, joka on Suomen lasten ja nuorten säätiön teettämä tutkimus. Kehitysyhteistyön sijaan päädyimme kuitenkin keskittymään nuorten monikulttuurisuuteen liittyviin asenteisiin, sillä totesimme saman tien, että tutkimuskysymyksestä on saatava mahdollisimman tiivis ja helposti lähestyttävä.

Alustaviksi taustamuuttujiksi valitsimme muuttujat “sukupuoli” (q1), “mikä on asuinalueesi” (q3), “mikä on asuinpaikkakuntasi koko” (q4) ja “mikä seuraavista kuvaa parhaiten tämänhetkistä elämäntilannettasi” (q5). Emme koe, että iän tarkastelu olisi tässä yhteydessä kannattavaa, sillä tutkimuksen vastaajien ikäprofiili on varsin rajattu, ja meitä kiinnostavat nuorten monikulttuurisuusasenteet yleisesti ottaen.

Monikulttuurisuusasenteisiin liittyviksi muuttujiksi valitsimme seuraavat kysymykset/väittämät:

  • “Haluan auttaa vai suomalaisia” (q13_12)
  • “Onko sinulla ulkomaalaisia tai maahanmuuttajataustaisia ystäviä tai tuttavia?” (q14)
  • “Mielestäni Suomen pitäisi olla nykyistä monikulttuurisempi.” (q15_1)

Seuraavaksi olisikin sitten tarkoitus lähteä etsimään sopivia artikkeleita kirjallisuusosiota varten. Tilasto-osiota puolestaan jatkamme ryhmätapaamisissa 13.11.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *