Tilasto-osuus

Vaihe 1

Ensiksi luokittelin äidin koulutustaso muuttujan uudelleen pienempiin luokkiin. Yhdistin 6 luokkaa

kolmeksi.

Uusi muuttuja ”äidin koulutustaso uudelleen”

1= perus tai kansakoulu

2=toisen asteen koulu

3=enemmän kuin lukio tai ammattikoulu

Vaihe 2

Sitten käänsin summamuuttujaksi aiotuista muuttujista järjestyksen niin, että 1=ei osallistumista,

2=osallistuminen yli vuosi sitten ja 3= Osallistuminen tämän vuoden aikana. Sitten muodostin

näistä kahdeksasta muuttujasta summamuuttujan ”yhteiskunnallinen osallistuminen”.

Vaihe 3

Mielestäni tässä summamuuttujassa on nyt liikaa arvoja, joten uudelleenkoodaan ne seuraavasti: 8-

11= Hyvin vähän osallistumista, 12-15= jonkin verran osallistumista, 16-19= vähän enemmän

osallistumista, 20-24= paljon osallistumista

Vaihe 4

Sitten tein ristiintaulukoinnin:

Ja sitten totesin, että äidin koulutus tasolla ei ole

mitään tekemistä yhteiskunnallisen osallistumisen kanssa 🙂 Tulos se on sekin.

Myöhemmillä tapaamisillamme muodostimme vielä muuttujan isän koulutustaso. Sitten vielä jäsensimme taulukot sun muut kivan näköisesti tekstiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.