Metaosio

Metaosioon liittyen olemme opiskelleet RefWorksia ja Atlasta. Hyödyllisiä nettisivuja on mm. SPSS:n ohjesivu sekä erilaiset koulun kirjaston nettisivuilta löytyvät sivustot.

Prosessia seurattu ja blogi perustettu. Blogia olemme kirjoitelleet yhdessä.  🙂

Tilasto-osuus

Vaihe 1

Ensiksi luokittelin äidin koulutustaso muuttujan uudelleen pienempiin luokkiin. Yhdistin 6 luokkaa

kolmeksi.

Uusi muuttuja ”äidin koulutustaso uudelleen”

1= perus tai kansakoulu

2=toisen asteen koulu

3=enemmän kuin lukio tai ammattikoulu

Vaihe 2

Sitten käänsin summamuuttujaksi aiotuista muuttujista järjestyksen niin, että 1=ei osallistumista,

2=osallistuminen yli vuosi sitten ja 3= Osallistuminen tämän vuoden aikana. Sitten muodostin

näistä kahdeksasta muuttujasta summamuuttujan ”yhteiskunnallinen osallistuminen”.

Vaihe 3

Mielestäni tässä summamuuttujassa on nyt liikaa arvoja, joten uudelleenkoodaan ne seuraavasti: 8-

11= Hyvin vähän osallistumista, 12-15= jonkin verran osallistumista, 16-19= vähän enemmän

osallistumista, 20-24= paljon osallistumista

Vaihe 4

Sitten tein ristiintaulukoinnin:

Ja sitten totesin, että äidin koulutus tasolla ei ole

mitään tekemistä yhteiskunnallisen osallistumisen kanssa 🙂 Tulos se on sekin.

Myöhemmillä tapaamisillamme muodostimme vielä muuttujan isän koulutustaso. Sitten vielä jäsensimme taulukot sun muut kivan näköisesti tekstiin.

Esityövaihe

Kun ryhmät ilmoitettiin 27.10., sovimme Moodlessa ensimmäisen tapaamisen  heti seuraavalle päivälle. Halusimme aloittaa nopeasti, jotta työt saataisiin tehtyä.

Alku tuntui kaikista hieman epäselvältä valtavan teksti- ja viitemäärän vuoksi. Yhdessä tutkiminen selvitti kuitenkin tilannetta ja jäsensi työmäärää. Myöhemmin ei haitannut, vaikka yksi ryhmäläinen jättikin kurssin.

Kun tapasimme, ohjelmista päästiin nopeasti yhteisymmärrykseen. Päätimme, että kommunikaatioon riittävät Moodlen keskustelualue sekä tiistaiset tapaamisemme. Yammeria emme kokeneet tarpeelliseksi.

Myös aihe valikoitui helposti. Valitsimme Ailasta materiaaliksi aineiston FSD 2760 Nuorten yhteiskunnallinen osaaminen, osallistuminen ja asenteet 2009: oppilaat.  Sen pohjalta muotoilimme ensimmäisen tutkimuskysymysversiomme:

Miten äidin koulutustaso vaikuttaa nuoren yhteiskunnalliseen osallistumiseen?

Tästä oli hyvä ponnistaa kohti SPSS:ää ja analyyseja.  Empiirisen osion tekijä palautteli SPSS:n käyttöä mieleensä katsomalla opastusvideoita ja lukemalla FSD:n SPSS-opasta, kirjallisuusosio aloitti lähdekirjallisuuden etsimisen ja meta-osion tekijä tutki projektin luonnetta tarkemmin ja selvitteli tulevia työtehtäviä.