Ryhmän oppimisesta

Kurssin tavoitteena oli perehdyttää opiskelijat käyttämään hyödyksi sellaisia verkkopohjaisia työkaluja, joiden avulla opiskelu ja opinnäytettyön tekeminen olisi tehokkaampaa. Varsin suuresta työmäärästä johtuen päädyimme ryhmässämme jakamaan työt käytännössä neljään osioon, yksi vastuualue ryhmän kullekin jäsenelle. Näin ollen myös perehtyneisyys eri työkaluihin muodostui epäsuhtaisesti. Kaikille ei jäänyt syvällistä kuvaa kaikista käytössä ollestai työkaluista.

Yksi ryhmämme opiskelija oli jatkoa ajatellen erityisen kiinnostunut perehtymään SPSS-tykalun käyttöön saadeen sen hyödyntämiseen lisää kokemusta. Kokska kyseessä oli ryhmätyö, keskittyi Realtime board projektinhallintatyökaluun paljon odotuksia. Lopulta se ei aivan tarjonnut sellaista apua jota pitkäjänteinen ja moniuulotteinen työ olisi vaatinut.

Kaiken kaikkiaan opiskelijat ryhmässämme olivat tyytyväisi kurssin antiin ja kokivan oppineensa hyödylisiä taitoja.

Ryhmä 23

TVT 7 Ryhmä 23 koostuu neljästä opinnoissaan eri vaiheissa olevasta opiskelijasta. Ryhmässämme on sosiaalityön, käytännöllisen filosofian, sosiologian ja valtio-opin opin opiskelijoita. Suurin osa opinnoissaan alkuvaiheessa, osa kaipaa viimeisiä opintopisteitä tutkimuksensa hyväksymistä varten.

Työn koordinointi

Neljän hengen ryhmä oli kooltaan ideaali ja ainakin paperilla työnjako sen sisällä oli mahdollista tasaistaa. Tärkein työkalu työn järjestämiseksi oli kasvokkain tapahtuneet tapaamiset, joita oli kaikkiaan neljä. Varsinainen työskentely tapahtui itsenäisesti. Yhden ihmisen vastuulla oli lopulta editoida lopputyö.

Työkaluista

Yammeria ei meidän ryhmässä innostuttu käyttämään. Kaikki saivat kutsun, mutta ensimmöisessä kasvokkain-tapaamisessa totesimme sen aiheuttavan ylimääräistä vaivaa. Sen sijaan Realtime board herätti kiinnostusta ja varsinkin alkuvaiheess sähköisten post-it –lappujen liimaaminen oli suosittua. Loppuvaiheilla tosin sekin alkoi muuttua sotkuisaksi ja luotimme viime vaiheilla sähköpostiin. Realtime boardin chatti-ominaisuuden heikko puoli oli sen kehno saavutettavuus. Suurin osa viesteistämme välittyi lopulta ryhmän tapaamisissa.

Uusi Blogipalvelut -sivusto