Työn koordinointi

Neljän hengen ryhmä oli kooltaan ideaali ja ainakin paperilla työnjako sen sisällä oli mahdollista tasaistaa. Tärkein työkalu työn järjestämiseksi oli kasvokkain tapahtuneet tapaamiset, joita oli kaikkiaan neljä. Varsinainen työskentely tapahtui itsenäisesti. Yhden ihmisen vastuulla oli lopulta editoida lopputyö.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *