Tilasto

Tälle sivulle raportoidaan tilasto-osion vaihdeiden etenemisestä. Vaiheita on kolme: esityö, puurtamisvaihe ja julkaiseminen. Jokaisesta vaiheesta kirjoitetaan oma julkaisu.

2 thoughts on “Tilasto”

  1. Katsoin alkutekijöiksi kaikki Moodle-oppimisympäristössä olleet SPSS-opetusvideot, jotka oli itseasiassa hyviä, vaikka ajatus kyllä aluksi hiukan nauratti. Aloin sitten koostamaan hyvin yksinkertaisia taulukoita ja graafeja. Matkan varrella jouduin muuttamaan taustamuutujia yksinkertaisemmiksi ja samalla päädyttiin muokkaamaan tutkimusongelmaakin. Graafeja ja taulukoita on nyt vähintään se minimimäärä. Tämä osio oli paljon helpompi kuin miltä se aluksi vaikutti. Videot ja ohjelman omat help-sivut ovat aika hyvät näin alkajaisiksi! Syvempään perehtymiseen kaipaisin kyllä opetusta! Uskon, että voin neuvoa seuraavaa henkilöä näiden perusasioiden kanssa.

    Hommat etenee ja ryhmäkin toimii kohtuu hyvin, kaikki tämä motivoi jatkamaan ja usko kurssin suorituksesta vahvistuu!

  2. Graafien kommentointivaiheessa valitsin kuusi erilaista graafia monien joukosta. Tutkin niitä tarkkaan ja lisäsin asiayhteyteen sopivat kommentit. Osa graafeista oli hiukan epäselviä ja myös kieli vaihteli, mutta käyttämällä FSD:n materiaalin taustatietoja graafeista sai lopulta hyvin selkoa. Työvaihe ei ollut vaikea, mutta alkuun pääseminen oli hankalaa, koska graafeja oli paljon ja osa niistä oli tosiaan hiukan epäselviä. Tastamuttujat ja ja selitettävä muuttuja olivat sen verran simppeleitä, että myös graafit olivat lopulta yksinkertaisia ja helppolukuisia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"Dynaaminen tvtjatko-ryhmä"