Päivä/viikko 2.

Toisen viikon alussa meillä oli ensimmäinen tapaaminen ryhmän kesken. Tutkimme yhdessä kurssialuetta Moodlessa ja kävimme läpi kurssin suoritustapaa. Päädyimme valitsemaan aineistoksi jo aiemmin ehdotetun FSD2863 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: työntekijät. Muodostimme aineiston perusteella tutkimuskysymyksen: Mitkä tekijät vaikuttavat vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien hoitajien kokemaan lisäkoulutuksen tarpeeseen. Aineistosta tutkimme vaikuttaako lisäkoulutuksen tarpeeseen mahdollisesti ikä, sukupuoli, kunnan väestömäärä tai työssä koettu väkivalta tai sen uhka. Totesimme myös, että muuttujia voi vaihtaa jos aineistosta näyttää löytyvän mielenkiintoisempia vaihtoehtoja.

Emma ja osin myös Minna etsivät tutkimuskysymykseen liittyviä aineistoja tietokannoista, esimerkiksi Ebschosta. Minna aloitti tutkimuspäiväkirjan ryhmän työskentelystä. Aaro loi tapaamisessa ryhmälle keskustelualueeksi Facebook-ryhmän. Se koettiin kaikista helpoimmaksi käyttää ja yhteydenpidon kannalta nopeimmaksi. Ryhmällä on myös Yammer -keskustelualue, mutta sovimme yhteydenpidon tapahtuvan lähinnä Facebookissa. Aaro loi ryhmälle myös Google Drive- sekä Zotero -alueet.

Katsoimme, että viikon 1 tehtävät ovat kutakuinkin tehty. Seuraavassa vaiheessa etsimme kirjallisuutta ja lisäämme sitä Zoteroon. Teemme tilastolle alustavat analyysit R-ohjelmalla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *