TAUSTAA

VELKATUTKIMUS OIKEUSPOLITIIKAN TUTKIMUSYKSIKÖSSÄ

Instituutissa (aiempi Oikeuspolitiikan tutkimuslaitos) on tehty velkaongelmiin liittyvää tutkimusta viime vuosituhannelta alkaen. Tutkimukset ovat keskittyneet oikeudellisten järjestelmien kohdentumiseen ja toimivuuteen, erityisesti velkajärjestelyyn. Samalla on ollut puutetta velkaongelmien luonteeseen ja laajuuteen kohdistuvasta perustutkimuksesta.

Velkaongelmien perustutkimus on tärkeää velanhoitoon liittyviä oikeudellisia järjestelmiä ja tukitoimia kehitettäessä, jotta tiedetään minkälaisiin väestöryhmiin velkaongelmat erityisesti kohdistuvat. Vastaavasti velkaonglmien seurantatutkimuksen perusteella voidaan arvioida paitsi yleistä kehitystä, jossain määrin myös lainsäädäntätoimien vaikutusta.

Viime vuosien velkatutkimus Kriminiologian ja oikeuspolitiikan instituutissa paikkaa tätä velkaongelmien perustutkimuksessa ilmennyttä vajetta. Olemme analysoineet ulosottoaineistoa ja velkomustuomioista koostettuja aineistoja (ks. kohdat ”hankkeet” ja ”julkaisut”), ja kumpaankin on yhdistetty muista tilastoista tai rekistereistä taustamuuttujia. Näin on mahdollista analysoida velkaongelmiin joutuneita suhteessa heidän sosiodemografisiin taustatietoihin. Tavoitteena on jatkaa vastaavien aineistojen käyttöä myös tulevaisuudessa sekä laajentaa aineistoja maksuhäiriömerkintöihin ja perintäprosessien aineistoihin.