VAIKUTTAVUUS

LAUSUNNOT

Lausunto Oikeusministeriölle 31.3.2017. OM 16/41/2016 Pikaluottosääntelyn kehittämisvaihtoehdot. Lausunto.

Lausunto työryhmän ehdotuksesta velkajärjestelylain tarkistaminen. OMML 59/2013. Lausunto.

Asiantuntijalausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 27.11.2012. HE 78/2012 vp eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 §:n muuttamisesta. Lausunto.

Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle 22.10.2012. HE 78/2012 vp eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 §:n muuttamisesta. Lausunto.

TIETEELLISET ESIINTYMISET

Majamaa, Karoliina & Rantala, Kati (2017). Velkomustuomiot suomalaisten velkaongelmien peilinä. Sosiaalipolitiikan päivät, Jyväskylä, 26.–27.11.2017.

Majamaa, Karoliina & Rantala, Kati (2017): Recent life-situation changes, debt problems and parental financial support among young adults. ESPAnet 2017, 15th Annual ESPAnet Conference, Lissabon, Portugali, 14.–19.9.2017.

Majamaa, Karoliina (2017): Velkaantumisessa tapahtuneet viimeaikaiset muutokset. Kahden velkomustuomioaineiston tarkastelua. Oppi, koppi vai floppi? Nuoret luottoyhteiskunnassa -seminaari, Helsinki, 22.3.2017.

Majamaa, Karoliina (2017): Nuorten aikuisten velkaongelmat ja taloudenhallinta kyselyyn perustuen. Oppi, koppi vai floppi? Nuoret luottoyhteiskunnassa -seminaari, Helsinki, 22.3.2017.

Rantala, Kati (2017): Yleiskatsaus nuoret ja velka -hankkeesta. Oppi, koppi vai floppi? Nuoret luottoyhteiskunnassa -seminaari, Helsinki, 22.3.2017.

Majamaa, Karoliina (2016): Elämänmuutosten yhteys nuorten aikuisten taloudellisiin (velka)ongelmiin. Sosiaalipolitiikan päivät, Turku, 28.-29.11.2016.

Majamaa, Karoliina (2016): Nuorten velkaongelmat -verkkoluento. Lapset ja nuoret yhteiskunnassa -luentosarja. Helsingin yliopisto, Helsinki, 10.8.2016.

Majamaa, Karoliina (2015): Nuoret ja velka -kyselyn alustavia tuloksia. Nuoret, velka ja yhteiskunta: koukusta loukkuun -seminaari, Helsinki, 6.10.2015.

Oksanen, Atte (2015): Suomalaisten nuorten ja aikuisten vakavat taloudelliset velkaongelmat 2005–2013 rekisteritutkimuksen valossa. Nuoret, velka ja yhteiskunta: koukusta loukkuun -seminaari, Helsinki, 6.10.2015.

Rantala, Kati (2015): Nuorten velkaongelmien luonne ja laajuus. Nuoret, velka ja yhteiskunta: koukusta loukkuun -seminaari, Helsinki, 6.10.2015.

Majamaa, Karoliina (2014): Nuorten mopoilukulttuuriin ja liikkumisen liittyvät nurjat puolet: laittomat ulottuvuudet ja oikeudelliset seuraamukset. Nuorisotutkimuspäivät, Joensuu, 6.–7.11.2014.

Rantala, Kati (2014): Nuorten velkaongelmat -luentokurssi. Lapset ja nuoret yhteiskunnassa -luentosarja. Helsingin yliopisto, Helsinki, 14.10.2014.

Oksanen, Atte & Rantala, Kati (2014): Young people with debt problems: Uncertain transition to adulthood in Finland. Esitelmä sosiologian maailmankonferenssissa ISA 2014/RC34: Sociology of Youth, Yokohama, Japani, 13.–19.7.2014.

Oksanen, Atte; Aaltonen, Mikko & Rantala, Kati (2014): Young Adults and Debt Problems: A Finnish Register-based study. LSA Annual Meeting 2014, Minneapolis, Yhdysvallat, 29.5–1.6.2014.

Oksanen, Atte (2013): Velka sosiaalisena suhteena: sosiaalipsykologinen avaus nuorten ja nuorten aikuisten velkaongelmien tarkasteluun. Esitelmä sosiaalipsykologian päivillä, Tampere, 22.-23.11.2013.

MUUT ESIINTYMISET

Majamaa, Karoliina (2016): Nuorten aikuisten velat, velkaongelmat ja keinot talouden tasapainottamiseksi. 4Finance, Helsinki, 22.8.2016.

Rantala, Kati (2016): Velkaongelmien luonne velkomustuomioiden valossa. ”KAIKKI MENEE, MIKÄ TULEE – EIKÄ RIITÄ” – miniseminaari kotitalouksien veloista ja ratkaisuehdotuksista. Takuu-Säätiö, Helsinki, 25.4.2016.

Majamaa, Karoliina & Rantala, Kati (2016): Velkaongelmien luonne ja pikavippiuudistuksen vaikutukset velkomustuomioiden valossa. Takuu-Säätiön kehittämispäivät, Helsinki, 2.2.2016.

Rantala, Kati & Majamaa, Karoliina (2015): Tutkimushanke nuoret ja velka. Talous- ja velkaneuvonnan koulutuspäivät, Helsinki, 17.–18.3.2015.

Rantala, Kati (2014): Tulevaisuuden kuluttajat ja nuoret velkaantuneet. Takuu-Säätiö, Talous ja velka-asioiden ajankohtaispäivä, Helsinki, 9.12.2014.

Rantala, Kati (2014): Nuoret ja velka -tutkimushankkeen esittely (OPTL) Taloudenhallinnan neuvottelukunta, Helsinki, 10.9.2014.

YLEISTAJUISET KIRJOITUKSET

Majamaa, Karoliina (2017): Nuorten aikuisten velkaongelmat. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen blogi: Sosiaalipolitiikka 2020, 28.2.2017.

Rantala, Kati (2015): Itsepärjäämisen pakko velkaongelmissa. Blogi Takuu-Säätiön sivuilla.

Rantala, Kati (2013): Pikavipit nuorten taloudellisena riskitekijänä. Hyvinvointikatsaus 4/2013. Helsinki: Tilastokeskus.

Rantala, Kati & Pantzar, Juha (2013): Pikavippien tilalle tarvitaan muita helppoja ratkaisuja. Helsingin Sanomat, Vieraskynä, 10.5.2013.

MUU NÄKYVYYS (ei kattava lista)

Majamaa, Karoliina (2017): Häpeä seuraa ulosottoon joutunutta – Selviäminen vaatii ”kovaa työtä ja tiukkaa taloudenpitoa”. Karjalainen (lehtihaastattelu), 25.9.2017.

Majamaa, Karoliina (2017): Nuorten velkaantumiseen liittyvä lehtihaastattelu. Turun Sanomat, 21.6.2017 (haastattelupäivä).

Majamaa, Karoliina (2017): Mikä neuvoksi kun oma talous sakkaa. Lainaavastuullisesti.fi, 4.4.2017.

Majamaa, Karoliina (2017): Maksuhäiriöiden ja ylivelkaantumisen anatomia. Lainaavastuullisesti.fi, 4.4.2017.

Rantala, Kati (2017): Nuori joutuu ulosottoon useimmiten moposakon tai tarkastusmaksun takia – myös pikavipit ja kulutuslainat irvistävät tilastoissa. Iltalehti 22.3.2017.

Rantala, Kati (2017): Tutkijat huolestuivat nuorten veloista: Moposakot pois nuorilta, tarkastusmaksuille vaihtoehto? Talouselämä, 22.3.2017.

Rantala, Kati (2017): Kaksi syytä ajaa nuoria ulosottoon – velkaongelmien tutkijat esittävät uudenlaista lähestymistapaa rangaistuksiin. Kauppalehti, 22.3.2017.

Nuoret ja velka -hankkeen lehdistötiedote (2017): Nuori joutuu ulosottoon useimmiten moposakon tai tarkastusmaksun takia. Pietarsaaren Sanomat, 22.3.2017.

Nuoret ja velka -hankkeen lehdistötiedote (2017): Nuori joutuu ulosottoon useimmiten moposakon tai tarkastusmaksun takia. Ilkka, 22.3.2017.

Majamaa, Karoliina (2016). Puhu rahasta -messuilla panelisti, 3.11.2016, Helsinki.

Majamaa, Karoliina (2016): Kysely: Nuoret aikuiset tietävät vähän velkaongelmaisten avusta – vaikeuksissa oleva kääntyy vanhempien puoleen. Yle (lehtihaastattelu), 21.6.2016.

Majamaa, Karoliina (2016): Raportti: Lapsen saaminen voi ennustaa maksuvaikeuksia”Perhevapaat saattavat kiristää taloutta”. Helsingin Sanomat, 21.6.2016.

Majamaa, Karoliina (2016): Pikavippiuudistus puri nuoriin aikuisiin. Yle (lehtihaastattelu), 22.1.2016 [http://yle.fi/uutiset/pikavippiuudistus_puri_nuoriin_aikuisiin/8613797].

Rantala, Kati (2016): Mopopojan laiminlyöty sakko voi estää työnsaannin – velkaongelmiin törmätään yhä nuorempana. Kotimaa-lehti, 6.10.2015.

Rantala, Kati (2015): Nuorten velkaongelmat (haastattelu). YLE:n alueuutiset (tv), 6.10.2015.

Majamaa, Karoliina (2015): Kuusi syytä nuorten maksuongelmiin. Uutiskirje 9/15. Säästöpankki, [http://www.mynewsdesk.com/fi/saastoepankki/news/6-syytae-nuorten-maksuongelmiin-144952]

Rantala, Kati (2015): Nuorten velkaongelmat (haastattelu). YleX, 7.10.2015.