Taipuisa venäjä

Venäjän kielioppi- ja sanastoharjoitusten digitalisointihanke
Helsingin yliopisto
Ahti Nikunlassi

TAIPUISA VENÄJÄ -KURSSI ViLLEssä
julkaistu 10.12.2017
laatija: Galina Chernitskaya

• Kurssi koostuu 140 tehtävästä, jotka on jaettu kolmeen osaan eli kierrokseen
• Linkki, jonka kautta oppilaat voivat rekisteröityä kurssille: https://ville.utu.fi?c=dJREn9FVGHgH
• Kurssin avain: XcsV333

Tehtävät on otettu Arto Mustajoen luvalla hänen ja Marjatta Alestalo-Shepelenkon kirjasta Taipuisa venäjä (WSOY 2001). Kirja on loppuunmyyty.
Tehtävien nimien lopussa on annettu kirjassa käytetty tehtävän numero sekä sivunumero.

1. Substantiivit, adjektiivit, adverbit (s. 121-165)

1. Taipuisa venäjä: adjektiivien ja adverbien komparatiivi: tehtävä 175 s.161
2. Taipuisa venäjä: adjektiivien ja adverbien superlatiivi: tehtävä 187 s.164
3. Taipuisa venäjä: adjektiivien ja adverbien superlatiivi: tehtävä 190 s.165
4. Taipuisa venäjä: adjektiivien perusmuoto: tehtävä 11 s.123
5. Taipuisa venäjä: adjektiivien perusmuoto: tehtävä 14 s.124
6. Taipuisa venäjä: akkusatiivi: tehtävä 104 s.144
7. Taipuisa venäjä: akkusatiivi: tehtävä 82 s.139
8. Taipuisa venäjä: akkusatiivi: tehtävä 87 s.140
9. Taipuisa venäjä: akkusatiivi: tehtävä 88 s.140
10. Taipuisa venäjä: akkusatiivi: tehtävä 96 s.142
11. Taipuisa venäjä: akkusatiivi: tehtävä 99 s.143
12. Taipuisa venäjä: datiivi: tehtävä 62 s.134
13. Taipuisa venäjä: datiivi: tehtävä 74 s.136
14. Taipuisa venäjä: genetiivi: tehtävä 35 s.128
15. Taipuisa venäjä: genetiivi: tehtävä 37 s.129
16. Taipuisa venäjä: instrumentaali: tehtävä 114 s.146
17. Taipuisa venäjä: instrumentaali: tehtävä 117 s.147
18. Taipuisa venäjä: instrumentaali: tehtävä 120 s.147
19. Taipuisa venäjä: instrumentaali: tehtävä 127 s.149
20. Taipuisa venäjä: lyhyet adjektiivit: tehtävä 164 s.158
21. Taipuisa venäjä: lyhyet adjektiivit: tehtävä 165 s.158
22. Taipuisa venäjä: monikon genetiivi: tehtävä 45 s.130
23. Taipuisa venäjä: monikon prepositionaali: tehtävä 144, s. 152
24. Taipuisa venäjä: prepositionaali: tehtävä 137 s.150
25. Taipuisa venäjä: prepositionaali: tehtävä 146 s.153
26. Taipuisa venäjä: sijamuotojen kertaus: tehtävä 151 s.154
27. Taipuisa venäjä: sijamuotojen kertausta: tehtävä 153 s.154
28. Taipuisa venäjä: sijamuotojen kertausta: tehtävä 156 s.156
29. Taipuisa venäjä: sijamuotojen kertausta: tehtävä 157 s.156
30. Taipuisa venäjä: substantiivien ja adjektiivien monikon nominatiivi: tehtävä 26 s.126
31. Taipuisa venäjä: adjektiivien perusmuoto: tehtävä 9, s. 123
32. Taipuisa venäjä: akkusatiivi – monenlaisia ihmisiä: tehtävä 93 s. 141
33. Taipuisa venäjä: akkusatiivi: tehtävä 85 s. 139
34. Taipuisa venäjä: akkusatiivin monikko: tehtävät 96 ja 97 s. 142
35. Taipuisa venäjä: datiivi – mitä kukin tarvitsee: tehtävä 64, s. 134
36. Taipuisa venäjä: datiivi – к vai по: tehtävä 71, s. 136
37. Taipuisa venäjä: datiivia vaativia verbejä: tehtävä 68, s. 135
38. Taipuisa venäjä: genetiivi ja lukusanat: tehtävä 53 s. 132
39. Taipuisa venäjä: genetiiviä vaativat prepositiot: tehtävä 36 s. 128
40. Taipuisa venäjä: instrumentaalia vaativat prepositiot: tehtävä 111 s. 145
41. Taipuisa venäjä: instrumentaalia vaativat verbit: tehtävä 110 s. 145
42. Taipuisa venäjä: instrumentaalin taivutus – mukana adjektiiveja: tehtävä 113 s. 146
43. Taipuisa venäjä: monikon datiivi: tehtävä 76 s. 137
44. Taipuisa venäjä: monikon genetiivi: tehtävä 42 s. 130
45. Taipuisa venäjä: monikon genetiivit: tehtävä 52 s. 132
46. Taipuisa venäjä: monikon instrumentaali: tehtävä 121 s. 147
47. Taipuisa venäjä: monikon nominatiivi: tehtävä 22 s. 126
48. Taipuisa venäjä: monikon prepositionaali: tehtävä 144 s. 152
49. Taipuisa venäjä: prepositionaalin käyttö: tehtävä 138 s. 151
50. Taipuisa venäjä: sijamuotojen kertausta: tehtävä 150 s. 154
51. Taipuisa venäjä: yksikön genetiivi: tehtävä 33 s. 128
52. Taipuisa venäjä: в vai на ja prepositionaali: tehtävä 139 s. 151
53. Taipuisa venäjä: datiivi: tehtävä 79 s.138

2. Pronominit, adverbit, lukusanat (s. 165-192)

1. Taipuisa venäjä: demonstratiivipronominit, tehtävä 220 s.174
2. Taipuisa venäjä: demonstratiivipronominit: tehtävä 212 s.172
3. Taipuisa venäjä: demonstratiivipronominit: tehtävä 214 s.173
4. Taipuisa venäjä: demonstratiivipronominit: tehtävä 218 s.173
5. Taipuisa venäjä: demonstratiivipronominit: tehtävä 219 s. 174
6. Taipuisa venäjä: indefiniittipronominit ja -adverbit: tehtävä 249 s.182
7. Taipuisa venäjä: indefiniittipronominit ja -adverbit: tehtävä 250 s.182
8. Taipuisa venäjä: indefiniittipronominit ja -adverbit: tehtävä 253 s.183
9. Taipuisa venäjä: indefiniittipronominit ja -adverbit: tehtävä 255 s.183
10. Taipuisa venäjä: järjestysluvut: tehtävä 278 s.189
11. Taipuisa venäjä: järjestysluvut: tehtävä 281 s.190
12. Taipuisa venäjä: kieltopronominit ja kielteiset adverbit: tehtävä 240 s.179
13. Taipuisa venäjä: kieltopronominit ja kielteiset adverbit: tehtävä 247 s.181
14. Taipuisa venäjä: kollektiiviluvut: tehtävä 275 s.189
15. Taipuisa venäjä: kysymyspronominit ja kysyvät sanat: tehtävä 223 s.175
16. Taipuisa venäjä: kysymyspronominit ja kysyvät sanat: tehtävä 225 s.175
17. Taipuisa venäjä: kysymyspronominit ja kysyvät sanat: tehtävä 227 s.176
18. Taipuisa venäjä: kysymyspronominit ja kysyvät sanat: tehtävä 230 s.176
19. Taipuisa venäjä: kysymyspronominit: tehtävä 226 s.175
20. Taipuisa venäjä: perusluvut: tehtävä 270 s.187
21. Taipuisa venäjä: perusluvut: tehtävä 272 s.188
22. Taipuisa venäjä: possessiivipronominit: tehtävä 199 s.168
23. Taipuisa venäjä: possessiivipronominit: tehtävä 205 s.170
24. Taipuisa venäjä: relatiivipronominit: tehtävä 260 s.184
25. Taipuisa venäjä: relatiivipronominit: tehtävä 261 s.185
26. Taipuisa venäjä: demonstratiivipronominit: tehtävä 210 s. 172
27. Taipuisa venäjä: demonstratiivipronominit: tehtävä 211 s. 172
28. Taipuisa venäjä: kysymyspronominit ja muut kysyvät sanat: tehtävä 222 s. 174
29. Taipuisa venäjä: possessiivipronominien monikkomuotoja: tehtävä 202 s. 169
30. Taipuisa venäjä: possessiivipronominit: tehtävä 200 s. 168
31. Taipuisa venäjä: valitse что sanan oikea muoto: tehtävä 224 s. 175
32. Taipuisa venäjä: свой vai possessiivipronomini: tehtävä 207 s. 171
33. Taipuisa venäjä: persoonapronominit: tehtävä 192 s. 165
34. Taipuisa venäjä: persoonapronominit: tehtävä 193 s. 166

3. Verbit (s. 192-232)

1. Taipuisa venäjä: cя-verbit: tehtävä 368 s.212
2. Taipuisa venäjä: gerundit: tehtävä 408 s.223
3. Taipuisa venäjä: gerundit: tehtävä 413 s.224
4. Taipuisa venäjä: liikeverbit: tehtävä 387 s.217
5. Taipuisa venäjä: liikeverbit: tehtävä 388 s.217
6. Taipuisa venäjä: liikeverbit: tehtävä 394 s.219
7. Taipuisa venäjä: liikeverbit: tehtävä 397 s.219
8. Taipuisa venäjä: liikeverbit: tehtävä 403 s.221
9. Taipuisa venäjä: partisiipit: tehtävä 424 s.226
10. Taipuisa venäjä: partisiipit: tehtävä 427 s.226
11. Taipuisa venäjä: partisiipit: tehtävä 430 s.228
12. Taipuisa venäjä: partisiipit: tehtävä 433 s. 229
13. Taipuisa venäjä: partisiipit: tehtävä 434 s. 229
14. Taipuisa venäjä: partisiippien kertausta, tehtävä 440 s. 232
15. Taipuisa venäjä: partisiippien kertausta: tehtävä 441 s. 231
16. Taipuisa venäjä: passiivin muodostaminen: tehtävä 436 s. 230
17. Taipuisa venäjä: verbit, futuuri: tehtävä 321 s.200
18. Taipuisa venäjä: verbit, futuuri: tehtävä 323 s.201
19. Taipuisa venäjä: verbit, imperatiivi: tehtävä 351 s.208
20. Taipuisa venäjä: verbit, imperatiivi: tehtävä 352 s.208
21. Taipuisa venäjä: verbit, imperatiivi: tehtävä 353 s.209
22. Taipuisa venäjä: verbit, infinitiivi: tehtävä 331 s.204
23. Taipuisa venäjä: verbit, infinitiivi: tehtävä 341 s.206
24. Taipuisa venäjä: verbit, preesens: tehtävä 294 s.194
25. Taipuisa venäjä: verbit, preesens: tehtävä 295 s.194
26. Taipuisa venäjä: verbit, preesens: tehtävä 296 s.194
27. Taipuisa venäjä: verbit, preteriti: tehtävä 311 s.197
28. Taipuisa venäjä: быть-verbi: tehtävä 373 s.214
29. Taipuisa venäjä: быть-verbi: tehtävä 376 s.215
30. Taipuisa venäjä: быть-verbi: tehtävä 382 s.216
31. Taipuisa venäjä: быть-verbi: tehtävä 383 s.216
32. Taipuisa venäjä: ся-verbit: tehtävä 369 s.213
33. Taipuisa venäjä: ся-verbit: tehtävä 370 s.214
34. Taipuisa venäjä: aktiivin partisiipin preesens: tehtävä 425 s. 227
35. Taipuisa venäjä: aktiivin partisiipin preteriti: tehtävä 428 s. 228
36. Taipuisa venäjä: futuuri: tehtävä 323 s. 201
37. Taipuisa venäjä: gerundit: tehtävä 420 s. 225
38. Taipuisa venäjä: imperfektiivinen gerundi: tehtävä 412 s. 223
39. Taipuisa venäjä: infinitiivi: tehtävä 334 s. 204
40. Taipuisa venäjä: konditionaali: tehtävä 358 s. 210
41. Taipuisa venäjä: liikeverbien verbiparit: tehtävä 393 s. 218
42. Taipuisa venäjä: liikeverbit – нести/носить, вести/водить, везти/возить: tehtävä 399 s. 220.
43. Taipuisa venäjä: liikeverbit приехать/уехать: tehtävä 401 s. 220
44. Taipuisa venäjä: liikeverbit, toistuvuus: tehtävä 404 s. 221
45. Taipuisa venäjä: liikeverbit, verbiparit: tehtävä 392 s. 218
46. Taipuisa venäjä: partisiippien kertausta: tehtävä 441 s. 231
47. Taipuisa venäjä: passiivin muodostaminen: tehtävä 437 s. 230
48. Taipuisa venäjä: passiivin muodostaminen: tehtävä 438 s. 230
49. Taipuisa venäjä: passiivin partisiipin preesens: tehtävä 431 s. 228
50. Taipuisa venäjä: passiivin partisiipin preteriti: tehtävä 434 s. 229
51. Taipuisa venäjä: perfektiivinen gerundi: tehtävä 417, s. 224
52. Taipuisa venäjä: СЯ-verbit: tehtävät 366 ja 367 s. 212
53. Taipuisa venäjä: aika- ja aspektimuodot: tehtävä 325, s. 202