Esittely

Vieraiden kielten opetuksen tutkimusryhmä (VieKi) on vieraiden kielten didaktiikan ja opetuksen tutkimusta toteuttava ja kehittävä yksikkö.

Ryhmässä tutkitaan:

  • kielididaktista opetus–opiskelu–oppimisprosessia
  • viestinnällistä kieltenopetusta
  • viestinnällistä suullista kielitaitoa
  • kulttuurienvälistä viestintää
  • kielitaidon arviointia ja sen kehittämistä
  • verkko-opetusta ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sovelluksia kielten opetukseen ja opiskeluun
  • kieltenopetuksen ja -opiskelun tulevaisuutta

Tutkimuksen luontevana intressialueena on yksilön useakielisyys (plurilingvaalisuus) ja yhteisön monikielisyys ja -kulttuurisuus (multilingvaalisuus ja multikulttuurisuus).

Tutkimusryhmässä harjoitetaan kansallisten kielten opetussuunnitelmien perusteisiin ja ylioppilastutkintoon liittyvää kehitystyötä. Henkilöstö osallistuu alan perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen kansallisesti ja kansainvälisesti. Toiminta suuntautuu perus- ja toisen asteen sekä korkea-asteen opetukseen samoin kuin opettajankoulutuksen tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Tutkimusryhmän toiminta on perusluonteeltaan tieteidenvälistä ja tiedekuntarajoja ylittävää. Yhteistyötahoja ovat ensisijaisesti yliopiston normaalikoulujen ja ainelaitosten kieltenopettajat ja tutkijat. Tutkimusryhmä luo, ylläpitää ja kehittää kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä eri maiden tutkimuslaitoksiin ja yksittäisiin tutkijoihin esimerkiksi tutkimus- ja kehittämishankkeiden muodossa.