ViikkiLearns2015

Tervetuloa “ViikkiLearns – oppimisteorioista käytäntöön” –symposiumiin!

Hyvät opetushenkilökuntaan kuuluvat ja muuten opetuksesta ja oppimisesta kiinnostuneet henkilöt. Viikin kampuksen tiedekunnat järjestävät 4.3.2015 yhteisen ”ViikkiLearns – oppimisteorioista käytäntöön” symposiumin, jonka tarkoituksena on jakaa innovatiivisia ja ajatuksia herättäviä kokemuksia kampuksen oppimiseen ja opetukseen liittyen sekä tuoda esiin kampuksella tehtyä pedagogista tutkimusta. Symposiumissa esiintyvät Viikin kampuksen inspiroivat opettajat sekä pedagogiset asintuntijat.

We are pleased to invite you to our Symposium “ViikkiLearns – From learning theories to practice” 4th of March 2015.

The purpose of this symposium is to share innovative and thought-provoking learning and teaching experiences and pedagogical research from teachers combining different faculties of Viikki campus. This symposium has been put together in corporation of the Faculties in the Viikki Campus to bring together all the teaching staff and other staff who are interested in learning and teaching.