Järjestäjät / Organizers

ViikkiLearns seminaarin järjestävät Viikin pedagogiset yliopistonlehtorit, opettajien akatemian jäsenet ja verkko-opetuksen tukihenkilöt.

ViikkiLearns is organized by senior lecturers in university pedagogy, members of teacher’s academy and e-learning coordinators from Viikki Campus.

Työryhmä / Organizing committee

Nina Katajavuori, Hanni Muukkonen, MIrja Ruohoniemi, Viivi Virtanen, Marja Raekallio, Anna-Maija Virtala, Kristian Lindqvist, Vilma Lehtinen & Outi Valkama.

Ota yhteyttä järjestäjiin / Contact the organizers >>

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *