Categories
Uncategorized

MAA-202 Työ 1

Tein koropleettikartan, jossa kuvattiin ruotsinkielisten prosentuaalista osuutta Suomessa kunnittain. Olin lähes unohtanut, miten kartta tehdään QGIS:in avulla, mutta nopealla googlauksella löysin hyvän ohjeen youtubesta (https://www.youtube.com/watch?v=ttW9ptW7Y74), mitä seuraamalla sain kartan tehtyä. Aluksi halusin lisätä kuntien nimet karttaan, mutta tämä osoittautui liian vaikeaksi, sillä Suomessa on 309 kuntaa, eikä kaikkien kuntien nimet mahtuisi karttaan, tai kartasta tulisi epäselkeä suuren tekstimäärän takia (kuva 1).

Kuva 1

Lopulliseen kartaan en siis laittanut kuntien nimiä. Kuntien nimien poistaminenkaan ei ollut itsestään selvyys, mutta sekin onnistui. Lopputulokseksi sain melko valkoisen kartan (kuva 2), sillä suuressa osassa Suomen kunnista ruotsinkielisten osuus on alle 4%. Classes -kohtia olisi pitänyt valita yhdeksän, jotta ensimmäiset valkoiset kunnat olisivat alkaneet muuttaa väriä, joten pitäydyin kuuteen luokkaan.

Kuva 2

Kartasta huomaa hyvin sen, että ruotsinkielinen väestö on pakkautunut länsi-, ja etelärannikolle.

Suurinta ongelmaa tuotti kuvan tallentaminen koneelle oikeassa muodossa ja lataaminen tälle blogialustalle hyvällä kuvalaadulla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *