Haasteita ja mahdollisuuksia

Mitä huonoja puolia wikissä on?

Wikien kaikista vahvin puoli, avoimuus ja yhteisöllisyys voi mahdollisesti aiheuttaa ongelmiakin:

  • Avoimet wikit ovat haavoittuvia vandalismille ja asiattoman aineiston levittämiselle. Onneksi valvonnan sijaan voidaan usein myös rajoittaa eri käyttäjien oikeuksia, esim. rajoittamalla muokkausoikeus vain kirjautuneille käyttäjille.
  • Wikin sisältöä tuotetaan usein yhteisöllisessä prosessissa, ja lopputuloksena syntyvästä wikisivustosta voi tulla sekava ja sisällöltään vaihtelevan tasoinen. Usein onkin tarpeen sopia erikseen käyttäjistä joiden vastuulla on pitää wikisivusto siistinä ja ajantasaisena.
  • Wikillä tuotetun materiaalin laatijana on yleensä yhteisö eikä yksilö, mikä voi aiheuttaa erimielisyyksiä tekijänoikeuksien suhteen. Ennen laajemman materiaalin tuottamista kannattaakin sopia tekijänoikeuksista ja tiedottaa siitä kaikille muillekin joilla on mahdollisuus osallistua wikissä olevan tiedon tuottamiseen.

Mihin wikit ovat kehittymässä?

Wikit mahdollistavat uudenlaisia tiedon tuotannon ja käsittelyn tapoja, ja laajemmat muutokset ovat nähtävissä vasta muutaman vuoden kuluttua. Tosin jo nyt voidaan Wikipedian tarjoaman esimerkin avulla todeta, että wikin avulla voidaan sekä tuottaa uudenlaisia sisältöjä että myös synnyttää uudenlaisia yhteisöjä. Monet wikiohjelmistot tarjoavat myös kehittyneitä ominaisuuksia, jolloin wikiohjelmistoilla voidaan korvata monia nykyisiä verkkojulkaisemisen tai yhteistoiminnan välineitä. Toivottavasti uudet ominaisuudet eivät kuitenkaan poista wikiohjelmistojen tärkeimpiä ominaisuuksia, yksinkertaisuutta ja helppokäyttöisyyttä.