Kenelle ja miksi?

Ketkä käyttävät wikiä?

Wikejä on käytetty jo vuodesta 1995 lähtien, ja niiden helppokäyttöisyys on tuonut ne jokaisen kiinnostuneen ulottuville, erityisiä taitoja ei siis tarvita. Wikit ovat yksinkertaisuutensa ansiosta myös hyvin joustavia, ja niitä on sovellettu hyvin erilaisissa tilanteissa, viime vuosina myös korkeakouluissa. Avoimuuden ja yhteisöllisyyden kautta wikit soveltuvat erityisen hyvin yhteisölliseen ja prosessuaaliseen tiedon tuottamiseen ja käsittelyyn, riippumatta siitä onko kyseessä opiskelu, opetus, tutkimus tai hallinto.

Miksi wikiä kannattaa käyttää

Wikiä kannattaa käyttää erityisesti silloin, kun halutaan tuottaa ja käsitellä tietoa useamman henkilön toimesta. Wiki tarjoaa esimerkiksi oivallisen välineen kokouksen esityslistan laatimiseen ja muokkaamiseen etukäteen. Itse kokouksen aikana voidaan muistio kirjata suoraan wikiin ja kaikki osallistujat voivat tarvittaessa täydentää ja korjata muistiota myös jälkikäteen. Wikisivuun on myös helppo lisätä kuvia, kaavioita yms. oheismateriaalia liitetiedostoiksi, ja sen sisältö voidaan tarvittaessa siirtää vaikka tekstinkäsittelyohjelmaan jatkokäsittelyä varten. Wiki tarjoaakin monia hyviä puolia muihin yhteistoiminnallisiin järjestelmiin verrattuna:

  • Materiaali on aina ajan tasalla ja kaikkien saatavilla (internet-yhteyden kautta)
  • Muutokset on helppo jäljittää ja aiemmat versiot voidaan tarvittaessa palauttaa milloin vain
  • Wikisivuja muokataan yksinkertaisella tekniikalla, jolloin perusmuotoilujen (lihavointi, otsikot, linkit yms.) tekeminen on helppoa
  • Eri wikisivut on helppo liittää toisiinsa linkkien avulla
  • Tuotokset ovat valmiiksi www-muodossa julkaisemista varten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *