Osallistavan päätöksenteon merkityksiä etsimässä

Osallistava päätöksenteko mielletään usein demokraattiseen päätöksentekoon. Hitaaseen, keskustelevaan pohdintaan, jossa erilaiset näkökannat – ja kenties erimielisyydet – tuodaan esiin. Osallistaminen päätöksenteossa viittaa kuitenkin vahvemmin ideoiden jakamiseen, tiedon käyttämiseen ja näiden kautta saatavien uusien näkökulmien hyödyntämiseen. Lyhyesti voisi todeta, että osallistaminen vahvistaa prosessin läpinäkyvyyttä ja nostaa motivaatiota toimeenpanna päätökset tehokkaasti.

Kuulostaa hyvältä, jos ei pelkää delegointia ja on omasta osaamisestaan terveellä tavalla varma. Omista poikkeavien näkökulmien kuuleminen haastaa ajattelemaan asioita uudella tavalla. Parhaassa tapauksessa tämä johtaa sekä päättäjät että muut osallistujat pohtimaan oman ajattelun taustalla olevia, oletettuja syy-seuraussuhteita ja näiden todellisia perusteita. Tavallinen kadun tallaaja kokee olevansa osa yhteisöä ja hallitsevansa omaa todellisuuttaan paremmin. Siis hyvä esimerkki kuuluisasta win-win-win –tilanteesta?

Osallistava päätöksenteko on monimutkainen ja kirjava kokonaisuus, joka pitää sisällään valtavan määrän erilaisia ominaisuuksia. Demokratian vahvistaminen ja esimerkiksi kansalaisten äänien parempi kuuluminen on tässä yksi, mutta ei suinkaan ainoa. Seminaarisarjan ideana on tuoda kiehtovan ilmiön eri ulottuvuuksia esiin, ja pohtia näiden merkityksiä sekä tutkimuksen että laajemman yhteiskunnan kannalta. Moni esitys nostaa esiin kysymyksiä innovatiivisuudesta, uskalluksesta kokeilla uutta. Yhtä moni herättänee miettimään eettisiä näkökulmia ja innovaatioiden tahattomia seurauksia, joista osa ei välttämättä ole vain myönteisiä. Kaikkien osallistujaosapuolten hyötyminen innovatiivisista ratkaisuista kuulostaa hyvältä, mutta kuka hallitsee lopulta tietoa? Jos tiedon tuotanto tai omaa henkilökohtaista terveysdataa koskeva tieto kaupallistetaan, kuka sitä lopulta hallitsee? Ja mihin tarkoituksiin? Kuka lopulta hyötyy osallistamisesta, jos vain osa olennaisesta tiedosta tuodaan julki?

Tervetuloa mukaan pohtimaan, kyselemään ja etsimään vastauksia!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *