Kort på svenska

HUS utskott för samhällspåverkande

Är du intresserad av samhällsfrågor? Vill du påverka studenternas situation, främja jämställdhet eller höra om arbetet i medborgarorganisationer?

HUS utskott för samhällspåverkande är för dig!

Utskottet sammanträder varje månad. Vi diskuterar aktuella frågor, planerar olika  evenemang och ofta har vi bjudit in en gäst som talar om aktuella ämnen.

Utskottets möten är öppna för alla HUS-medlemmar. Du kan delta i ett möte eller – om du vill – i alla mötena. Du kan komma och lyssna på en presentation eller så kan du hjälpa till att organisera ett evenemang som intresserar dig.

Vi hoppas att se dig!

Utskottet på Facebook: https://www.facebook.com/HyyYhVa

Vill du ansluta dig på utskottets e-postlista? https://hyy.helsinki.fi/sv/kontakt-och-faq/hus-e-postlistor