Opetushenkilökunnan pedagogiset koulutukset 14.4. ja 12.5.

Opetushenkilökunnalle järjestetään huhti-toukokuussa kaksi pedagogista kehityspäivää. Koulutukset pitää YTM Satu Öystilä Eduta Oy:stä ja ne keskittyvät ongelmaperustaiseen oppimiseen (problem based learning eli BPL), jota käytetään laajasti opetuksessa, erityisesti lääketietellisessä koulutuksessa. Opetushenkilökunnalla on mahdollisuus muokata jostakin kurssistaan ongelmaperustainen koulutusten aikana.

Aika: ma 14.4. klo 9–16
sekä ma 12.5. klo 9–16

Paikka: Infokeskus, 5 krs., Sali 511

Kaksi koulutustilaisuutta muodostavat kokonaisuuden, jonka ensimmäisessä osassa perehdytään ongelmaperustaisen oppimisen (problem-based learning, PBL) peruslähtökohtiin, tieto- ja oppimisteoreettisiin taustoihin sekä oppimisen ohjaamiseen.

Toisessa osassa syvennetään opittua käytäntöön syventymällä PBL-strategian hyödyntämiseen omassa opetuksessa ja sen kehittämistyössä. Tarjolla on työkaluja oman opetuksen muokkaamiseen entistä mielenkiintoisemmaksi ja opiskelijaystävällisemmäksi.

Koulutus sisältää lähtökohta- tai ongelmatyöpajoja sekä itse- ja vertaisarvioinnin kehittämisfoorumeita siten, että osanottajat voivat valita jonkin oman jaksonsa, jonka he muokkaavat koulutuksen aikana ongelmaperustaiseksi.