About Deleted User

Special user account.

Kestävyyttä käytäntöön -projektikurssi 5.-16.5.

Onko joskus turhauttanut, ettei voi vaikuttaa maailman ongelmiin? Oletko halunnut saada kontaktin mahdollisiin työnantajiin? Haluaisitko oppia yhteistyötaitoja ja hyödyntää opittuja tietoja? Olisiko kiva päästä tekemään käytännössä?

Toukokuussa järjestetään ympäristömuutoksen ja -politiikan uusi kurssi Kestävyyttä käytäntöön! Kurssi toteutetaan intensiivisenä projektikurssina, jossa opiskelijat pääsevät pureutumaan todellisiin ympäristöhaasteisiin. Haasteet saadaan yhteistyökumppaneilta, kuten ympäristöalan järjestöiltä, yrityksiltä tai julkisilta toimijoilta, ja kurssi tähtää kohti ratkaisuja, jotka yhteistyökumppanit voisivat ottaa lopulta käyttöön! Kurssilla tartutaan oikeaan ongelmaan, konkretisoidaan sitä ja etsitään lopulta ratkaisuja siihen.

Kurssi koostuu kahden viikon intensiivijaksosta ajalla 5.5-16.5 ja se toteutetaan yhteistyössä Helsinki Think Companyn kanssa. Osa päivistä on itsenäistä työskentelyä. Haasteita työstetään ryhmissä ja jokaisella ryhmällä on yksi yhteistyökumppani. Kurssi on avoin kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Kurssista saa 4 op.

Ilmoittautuminen kurssille alkaa maaliskuun lopussa.

Opettajien akatemian rahoituksella järjestettävää kurssia koordinoivat Leena Helenius, Iitu Kiminki ja Eevi Laukkonen ja sen vastuuopettajana toimii apulaisprofessori Sirkku Juhola.

Lisätietoja kurssista:
leena.helenius(at)helsinki.fi

Työelämäseminaari 1.-24.4.

Featured

YMPAKAT-ryhmä järjestää huhtikuussa opiskelijoiden toiveesta työelämätietoutta ja -valmiuksia antavan kolmiosaisen seminaarisarjan, jossa pääaineestamme valmistuneet alumnit tulevat kertomaan opiskelijoillemme nykyisestä työstään ja keskustelemaan työelämäkysymyksistä.

Seminaari järjestetään tiistaina 1.4., keskiviikkona 9.4. sekä torstaina 24.4. klo 16-18
Ympäristötalon 2. kerroksen seminaarihuoneessa.

Kurssin tavoite on lisätä opiskelijoiden tietoa työelämästä ympäristöasiantuntijana sekä antaa vinkkejä siitä, mitä asioita kannattaisi tulevien urasuunnitelmien näkökulmasta sisällyttää omaan tutkintoon jo opintoaikana.

LISÄTIETOJA SEMINAARISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET.

Osallistumalla kaikkiin kolmeen seminaarikertaan ja kirjoittamalla niistä oppimispäiväkirjat voi työelämäseminaarin hyväksilukea 1 op laajuisena kanditutkinnossa pakollisiin YMP209 Työelämäorientointi -opintoihin.

Opetushenkilökunnan pedagogiset koulutukset 14.4. ja 12.5.

Featured

Opetushenkilökunnalle järjestetään huhti-toukokuussa kaksi pedagogista kehityspäivää. Koulutukset pitää YTM Satu Öystilä Eduta Oy:stä ja ne keskittyvät ongelmaperustaiseen oppimiseen (problem based learning eli BPL), jota käytetään laajasti opetuksessa, erityisesti lääketietellisessä koulutuksessa. Opetushenkilökunnalla on mahdollisuus muokata jostakin kurssistaan ongelmaperustainen koulutusten aikana.

Aika: ma 14.4. klo 9–16
sekä ma 12.5. klo 9–16

Paikka: Infokeskus, 5 krs., Sali 511

Kaksi koulutustilaisuutta muodostavat kokonaisuuden, jonka ensimmäisessä osassa perehdytään ongelmaperustaisen oppimisen (problem-based learning, PBL) peruslähtökohtiin, tieto- ja oppimisteoreettisiin taustoihin sekä oppimisen ohjaamiseen.

Toisessa osassa syvennetään opittua käytäntöön syventymällä PBL-strategian hyödyntämiseen omassa opetuksessa ja sen kehittämistyössä. Tarjolla on työkaluja oman opetuksen muokkaamiseen entistä mielenkiintoisemmaksi ja opiskelijaystävällisemmäksi.

Koulutus sisältää lähtökohta- tai ongelmatyöpajoja sekä itse- ja vertaisarvioinnin kehittämisfoorumeita siten, että osanottajat voivat valita jonkin oman jaksonsa, jonka he muokkaavat koulutuksen aikana ongelmaperustaiseksi.

Opiskelijailta 24.3.

YMPAKAT-ryhmän opiskelijajäsenet toivottavat sinut tervetulleeksi YMP-opiskelijoiden yhteiseen tutustumis- ja hengailuiltaan maanantaina 24.3.!
Tilaisuus pidetään klo 17-19 Ympäristötalon 2. kerroksen aulatilassa ja tervetulleita ovat kaikki ymppiläiset fuksista graduntekijään, sivuaineopiskelijoita myöten.

Vapaamuotoisen tutustumisen ohella on tarjolla tuoretta tietoa opetusasioista laitostasolla sekä yhteistä ideointia unelmien pääaineesta: miltä YMPin opetus näyttäisi tulevaisuudessa, jos me opiskelijat saisimme päättää? Älä siis missaa tilaisuutta tutustua kanssaopiskelijoihin sekä yhdessä sen ohessa hieman parantaa maailmaa! :)

Tilaisuudessa on tarjolla kevyitä herkkuja, joiden oikean mitoittamisen vuoksi pyydämme ilmoittautumista e-lomakkeella edelliseen iltaan su 23.3. mennessä:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/49788/lomake.html

Jos ilmoittautuminen kuitenkin unohtuu ja heräät tilanteeseen vasta maanantaina, tule silti mukaan!