Kirkonkuulutukset

Taru Nordlund:

186Hallinnollinen kieli oli varhaisempien vuosisatojen aikana kaikille suomalaisille tuttua varsinkin puhutussa muodossa. Paikallisia ja valtakunnallisia asetuksia, ilmoituksia ja määräyksiä oli Suomessa kuulutettu kirkossa joka sunnuntai jo 1500-luvulta lähtien. Kuulutukset toimivat tehokkaana joukkotiedotusvälineenä, jolla kuninkaan ja myöhemmin keisarin tai paikallisten hallintovirkamiesten ja jopa yksityishenkilöiden määräyksiä tai tiedotuksia levitettiin kansalle.

Kuulutukset toimivat tavallisille ihmisille myös keskeisenä kirjakielen mallina. 1800-luvun loppupuolella tiedonvälitys oli murrosvaiheessa. Asetuksia, käskykirjeitä, painettuja ja käsinkirjoitettuja kuulutuksia sekä sanomalehtien julkaisemia tekstejä keskenään vertailemalla on mahdollista selvittää tiedon välittymistä ja tiedonvälityksen diskursseja 1800-luvun Suomessa.

070LÄHTEITÄ

Laitinen, Lea & Nordlund, Taru 2012: Performing identities and interaction through epistolary formulae. Marina Dossena & Gabriella del Lungo Camiciotti (toim.), Letter Writing in Late Modern Europe s. 65–88. Pragmatics and Beyond New Series 218. Amsterdam: John Benjamins.

Tommila, Päiviö 1983: Tiedonkulku talonpoikaisyhteiskunnan aikana. Kotiseutu 1983 / 1 s. 31-35.

Villstrand, N. E. 2008: Skriftlighet med förhinder. Den svenska statsmaktens kungörelser i finsk­språkiga församlingar under 1700-talet. N. E. Villstrand & M. Engman (toim.), Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det svenska riket s. 315–362. Helsinki: SLS & Tukholma: Atlantis.

Maaseutukirjeet