Maaseutukirjeet

Ritva Pallaskallio:

kuva koko aineistosta 1Tutkimuskohteena ovat 1800-luvun maaseutukirjeet, joita lukijat lähettivät sanomalehdille 1800-luvulla ja joissa he kertoivat uutisia ja kuulumisia eri puolilta Suomea. Aluksi kirjottajien enemmistönä olivat ylemmät säädyt ja kirjoittamaan tottuneet, mutta luku- ja kirjoitustaidon levitessä kirjeitä tuli laajasti kaikkien säätyjen edustajilta. Saatuja kirjeitä muokattiin uutisteksteiksi ja julkaistiin muun muassa Uutisia maaseudulta -palstalla.

Maaseutukirje2MaaseutukirjeTutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisin periaattein näitä korjauksia tehtiin. Millaiset tekstilajikonventiot, diskurssit ja kieli-ideologiat maaseutu-uutisoinnissa kohtasivat ja miten ne vaikuttivat ja kietoutuivat toisiinsa? Suurena taustakysymyksenä on, miten uutisointikonventiot 1800-luvun sanomalehdistössä muotoutuivat.

Aineistona on 378 vuosina 1886-1900 Uuteen Suomettareen lähetettyä kirjekorttia, joista ainakin 140 on julkaistu sanomalehden sivuilla. Kortit ovat peräisin US:n toimitussihteerinä 1885-1915 toimineen Johan Wilhelm Messmanin kirjallisesta jäämistöstä.

Kirkonkuulutukset