Aineenopetus ja aiheenopetus

 

Deweyläisestä ajattelusta johdettu oppilaskeskeinen didaktiikka merkitsee oppimisen kohteena olevien ilmiöiden sitomista oppijan elämismaailmaan. Opettajankoulutuksessa ja yleissivistävässä koulussa näitä ilmiöitä voidaan tarkastella aihekokonaisuuksittain tai tieteenaloittain jäsennettynä eli oppiaineittain.

Lukion ensi vuonna käyttöön otettavissa ja perusopetuksen nykyisissä opetussuunnitelman perusteissa on kuvattu laaja-alaiset osaamisalueet. Näiden tehtävänä on läpäistä oppiaineiden perustana olevien tieteiden alat. Opettajankoulutuksen tutkintovaatimuksissa ja yleissivistävää koulua ohjaavissa teksteistä ilmenevät entistä vahvemmin läpäisyperiaate, aihekokonaisuudet, eheyttäminen ja integraatio.

Ainedidaktiikan yksi keskeisistä tulevaisuuden kysymyksistä on, milloin oppimisen kohteena olevia ilmiöitä tarkastellaan oppiaineiksi jäsennettynä ja milloin aiheiksi jäsennettynä, ja mikä aiheenopetuksessa olisi ilmiöiden tarkastelun tiedeperusta.

Toivotamme Ainedidaktiikan symposiumiin 2021 erityisen tervetulleiksi sellaisia ainedidaktiikan asiantuntijoiden esityksiä, joissa tarkastellaan aineenopetuksen ja aiheenopetuksen välistä suhdetta.

Tärkeät päivämäärät


18.11.2020 
  Ilmoittautuminen alkaa
3.2.2021        Ilmoittautuminen päättyy

13.1.2021      Abstraktien viimeinen jättöpäivä
22.1.2021      Ilmoitus abstraktien hyväksynnästä

Konferenssipaikka

Konferenssi järjestetään koronatilanteen salliessa Helsingin yliopistossa Keskustakampuksella: Siltavuorenpenger 5 &10

Tarvittaessa konferenssi toteutetaan etäyhteyksin. Tästä tiedotetaan verkkosivuillamme ennen ilmoittautumisen alkua.

 

Tiedustelut

Konferenssisihteeri: Iina Pousi

Konferenssin puheenjohtaja: Manne Kallio

etunimi.sukunimi@helsinki.fi