Julkaisu

Ainedidaktiikan symposiumin esitelmöijät voivat tarjota esitelmäänsä perustuvaa artikkelikäsikirjoitusta julkaistavaksi Ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisusarjassa (JUFO 1). Toimittajat valitsevat lähetettyjen artikkelien joukosta ne käsikirjoitukset, jotka ovat ehdolla julkaistavaksi, ja lähettävät ne vertaisarvioitaviksi. 

Kaikkien julkaistavien artikkelien tulee perustua korkeatasoiseen ainedidaktiseen teoreettiseen tai empiiriseen tutkimukseen. Toimittajat kiinnittävät erityistä huomiota siihen, että julkaistavat artikkelit liittyvät symposiumin teemaan ’Aineenopetus ja aiheenopetus’. 

Käsikirjoituksen tulee noudattaa Ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisusarjan kirjoitusohjeita.

Artikkelikokoelmaan tarjottavat käsikirjoitukset lähetetään alla olevaa e-lomaketta käyttäen viimeistään 22.3.2021. Enimmäissanamäärä on 4000 sanaa.

Lähetä käsikirjoitus tästä.

Tieto artikkelikäsikirjoituksen lähettämisestä vertaisarviointiin ilmoitetaan toukokuun aikana.

Julkaisun toimittajat: Raili Hildén, Päivi Portaankorva-Koivisto ja Toni Mäkipää