Ohjelma, teemaryhmät ja abstraktit

Ohjelma     ( muokattu 5.2.2021)

12.02.2021 Ainedidaktiikan symposiumi etäyhteyksin

 

8.15 – 9.10  Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran vuosikokous ja aamukahvit (omasta keittimestä)

Zoom-linkki ainedidaktisen tutkimusseuran vuosikokoukseen

9.15 – 9.30 Symposiumin avaus, Manne Kallio: Aineenopetus ja aiheenopetus

9.30 – 10.15 Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään? Aineenopettajankoulutuksen ajankohtaisia kysymyksiä ja kehittämisen suuntia opetusneuvos Marjo Vesalainen (Opetus- ja kulttuuriministeriö), Host: professori Jari Lavonen (Helsingin yliopisto)

10.15 – 11.00 How to teach sustainability in a subject based curriculum? professor Niklas Gericke (Karlstad University), Host: professori Sirpa Tani (Helsingin yliopisto)

11.00 – 11.15 Tauko

11.15 – 12.00 Aineeton ilmiö – aiheellinen kysymys johtaja Tiina Pusa (Aalto yliopisto, taidekasvatus), Host: dosentti Seija Kairavuori (Helsingin yliopisto)

12.00 – 13.00 Lounastauko

13.00 – 14.30 Teemaryhmät

14.30 – 14.45 Tauko

14.45 – 16.15 Teemaryhmät

16.15 – 16.30 Symposiumin päätös

Teemaryhmät

Kaikkien teemaryhmien aikataulut

Biologia, terveystieto ja kestävyyskasvatus, pj. Anna Uitto ja Arja Kaasinen

Filosofia ja elämänkatsomustieto, pj. Eero Salmenkivi

Fysiikka ja kemia, pj. Antti Laherto, Jarkko Lampiselkä ja Jari Lavonen

Historia, yhteiskuntatieto ja kansalaiskasvatus, pj. Jukka Rantala

Kotitalous, pj.Hille Janhonen-Abruquah

Kuvataide, pj. Seija Kairavuori ja Hanna Niinistö

Käsityö, pj. Manne Kallio, Sirpa Kokko ja Mika Metsärinne

Laaja-alaisuus keskiössä & Reflektio ja harjoittelu, pj. Päivi Portaankorva-Koivisto (ent. Matematiikan teemaryhmä)

Liikunta, pj. Juha Valtonen ja Anna-Liisa Kyhälä

Maantiede ja ympäristökasvatus, pj. Sirpa Tani

Musiikki ja media, pj. Aleksi Ojala, Heikki Ruismäki ja Sara Sintonen

Suomen kieli ja kirjallisuus (ÄIK ja S2K), pj. Riitta Juvonen ja Maria Ahlholm

Teknologiavälitteinen opetus ja oppiminen, pj. Kati Sormunen ja Kaiju Kangas

Uskonto ja katsomusaineet, pj. Saila Poulter

Vieraat ja toiset kotimaiset kielet (ruotsi ja finska), pj. Raili Hildén ja Kaisa Hahl