Keynote-puhujat

Professori Juhani Rautopuro

Tutkimusprofessori Juhani Rautopuro työskentelee Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella. Hän on Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta -painoalueen johtaja vastuualueenaan kansainvälisten vertailevien arviointitutkimusten (mm. PISA, PIRLS ja TIMSS) Suomen osuudet toteuttavan tiimin johtaminen. Hän on myös Kansainvälisen aikuisten taitotutkimus PIAACin kansallinen tutkimusjohtaja ja johtaa Strategisen Tutkimuksen Neuvoston rahoittaman Resilientti koulu ja koulutus (EduRESCUE) -hankkeen työpakettia, joka tutkii COVID-19 -pandemian aiheuttamaa oppimisvajetta. Rautopuro on Helsingin yliopisto koulutuksen arvioinnin dosentti.

Professori Rautopuro on työskennellyt myös yliopistojen ulkopuolella, muun muassa Opetushallituksen oppimistulosten arviointiyksikössä ja Kansalliseen koulutuksen arviointikeskuksessa. Hän toiminut useissa asiantuntijaryhmissä, kuten Opetushallituksen perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerejä uudistavan työryhmän jäsenenä ja tutkimusten ohjausryhmissä. Hän on myös Suomen yleiskokousedustaja kansainvälisessä oppimistulosten arviointijärjestö IEA:ssa (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

Tenure track professori Timo Jaakkola

Timo Jaakkola toimii liikuntapedagogiikan tenure track professorina Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Hän tutkii lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Timo tutkii esimerkiksi lasten ja nuorten motorista ja koettua pätevyyttä, motorista kehitystä, fyysistä kuntoa ja liikkumismotivaatiota sekä kyseisten muuttujien yhteyttä akateemiseen menestykseen sekä muihin koulun käyntiin liittyviin tekijöihin. Hän on myös mukana suhteellisen uudessa tutkimuksessa, jossa selvitetään liikunnanopiskelijaopiskelijoiden opetuspätevyyden ja hyvinvoinnin kehittymistä opintojen aikana. Timo on toiminut 20 vuotta perusliikunnan ja motorisen oppimisen lehtorina Jyväskylän yliopistossa ja omaa näin pitkän käytännön kokemuksen tutkimusalueiltaan. Hän on lisäksi kirjoittanut useita tietokirjoja ja harjoiteoppaita.