Vad är Agro-Forst?

Agro-Forst är en förening för alla svenskspråkiga studeranden vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. Vår stolta förening grundades 1919 och har sedan dess samlat ihop en massa fina traditioner som nu berikar Agro-Forstarnas studieliv, bl.a. i form av exkursioner, idrott och sitsar (fester). Årligen återkommande fester är årsfesten, gulnäbbsintagningen, julfesten och sommarträffen. Men utöver detta sker det hela tiden någonting kul.

Med i vårt glada gäng finns bl.a. livsmedels-, miljövårds-, mikrobiologie-, ekonomie-, teknologie-, lantbruks-, näringsvetenskaps- och skogsstuderanden. Råkar du vara en svenskspråkig veterinärmedicinstuderande är du också välkommen! Vi är oslagbara på det mesta och önskar alla nya medlemmar hjärtligt välkomna med i gänget!

Bästa svenskspråkiga studerande vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten!

Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f är inne på sitt 103:e verksamhetsår och är således en av de äldsta ämnesföreningarna vid Helsingfors universitet. Föreningen kännetecknas av en sällsynt god gemenskap bland medlemmarna, som dessutom brukar vara livet ut. Vår målsättning är att verka för en god gemenskap bland de studerande vid fakulteten genom att ordna evenemang och sammankomster som sätter en guldkant på de studerandes studietid.

Coronaläget börjar stabilisera sig och föreningen kommer under våren att ordna evenemang i den mån det är möjligt, bland annat årsfest efter en paus sedan 2019. Föreningen samarbetar med de andra ämnesföreningarna i Vik, med Ekenäs Kåravdelning samt Ultuna Studentkår vid Sveriges lantbruksuniversitet. Programmen som ordnas är mångsidiga sitzer, sportevenemang samt kulturevenemang. Alla är varmt välkomna med och det hittas något för alla!

För att hålla dig uppdaterad vad föreningen erbjuder rekommenderar jag att du följer föreningens Instagram-konto , där uppdateras vilka evenemang som är på kommande som man kan delta i, samt bilder från de evenemang som har ordnats. Gå också med i föreningens Facebook grupp, följ vår Facebook-sida och gå med i föreningens e-postlista.

Hoppas vi ses på kommande evenemang!

Bästa hälsningar,
Anton Broända
Ordförande för Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f 2022

Agro-Forst samarbetar med Agronomförbundet och SLC