Vad är Agro-Forst?

Agro-Forst är en förening för alla svenskspråkiga studeranden vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. Vår stolta förening gundades 1919 och har sedan dess samlat ihop en massa fina traditioner som nu berikar Agro-Forstarnas studieliv, bl.a. i form av exkursioner, idrott och sitsar (fester). Årligen återkommande fester är årsfesten, gulnäbbsintagningen, julfesten och sommarträffen. Men utöver detta sker det hela tiden någonting kul. Med i vårt glada gäng finns bl.a. livsmedels-, miljövårds-, mikrobiologie-, ekonomie-, teknologie-, lantbruks-, näringsvetenskaps- och skogsstuderanden. Råkar du vara en svenskspråkig veterinärmedicinstuderande är du också välkommen! Vi är oslagbara på det mesta och önskar alla nya medlemmar hjärtligt välkomna med i gänget!

Bästa svenskspråkiga studerande vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten!

Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f. är inne på sitt 102:a verksamhetsår och är således en av de äldsta ämnesföreningarna vid Helsingfors universitet. Föreningen kännetecknas av en sällsynt god gemenskap bland medlemmarna, som dessutom brukar vara livet ut. Vår målsättning är att verka för en god gemenskap bland de studerande vid fakulteten genom att ordna evenemang och sammankomster som sätter en guldkant på de studerandes studietid.

På grund av det rådande läget är verksamhetsåret svårt att förutspå men vi hoppas att saker och ting snart börjar normalisera sig och vi kan ha roligt tillsammans igen! Året kommer förhoppningsvis senare att innehålla traditionell verksamhet så som sitsar, sport och kulturevenemang, eventuellt den årliga utlandsexkursionen, samt mycket annat!

För att ha koll på vad som erbjuds lönar det sig att vara med i Agro-Forst epost-lista där det kommer info om kommande evenemang. Gå också med i föreningens Facebook grupp, följ vår Facebook-sida och följ vårt Instagram-konto för att hålla dig uppdaterad.

Häng med!

Bästa hälsningar,
Gustav Nyholm
Ordförande för Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f. 2021

Agro-Forst samarbetar med Agronomförbundet och SLC Nyland