Vad är Agro-Forst?

Agro-Forst är en förening för alla svenskspråkiga studeranden vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. Vår stolta förening gundades 1919 och har sedan dess samlat ihop en massa fina traditioner som nu berikar Agro-Forstarnas studieliv, bl.a. i form av exkursioner, idrott och sitsar (fester). Årligen återkommande fester är årsfesten, gulnäbbsintagningen, julfesten och sommarträffen. Men utöver detta sker det hela tiden någonting kul. Med i vårt glada gäng finns bl.a. livsmedels-, miljövårds-, mikrobiologie-, ekonomie-, teknologie-, lantbruks-, näringsvetenskaps- och skogsstuderanden. Råkar du vara en svenskspråkig veterinärmedicinstuderande är du också välkommen! Vi är oslagbara på det mesta och önskar alla nya medlemmar hjärtligt välkomna med i gänget!

Bästa svenskspråkiga studerande vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten!

Agro-Forsts 101:a verksamhetsår har inletts! Den nya styrelsen är full av energi och kommer att jobba för att berika agro-forstarnas studieliv på alla tänkbara vis. Året kommer att innehålla traditionell verksamhet så som sitsar, sport- och kulturevenemang och den årliga utlandsexkursionen, samt mycket annat!

Ifall du inte vill missa något av det roliga lönar det sig att läsa e-posten regelbundet. Gå också med i föreningens Facebook grupp, följ vår Facebook-sida och följ vårt Instagram-konto samt följ med vad som händer här på hemsidan.

Årets styrelse jobbar också för att öka gemenskapen bland de svenskspråkiga studerandena vid våra fakulteter. Vi kommer fortsättningsvis att sträva efter att vara den roligaste föreningen vid universitetet samt att öka interaktionen med äldre generationer av agro-forstare. Sanningen är ju den att vår högsta önskan är att alla ska vara med och ha roligt! Ifall du ännu inte hittat med i vårt fantastiska gäng, tveka inte. Du är alltid hjärtligt välkommen!

Med vänlig hälsning,

Martin Enell

Ordförande för Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f.

Agro-Forst samarbetar med Agronomförbundet och SLC Nyland