Bästa svenskspråkiga studerande vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten!

Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f är inne på sitt 104:e verksamhetsår och är således en av de äldsta ämnesföreningarna vid Helsingfors universitet. Föreningen kännetecknas av en sällsynt god gemenskap bland medlemmarna, som dessutom brukar vara livet ut. Vår målsättning är att verka för en god gemenskap bland de studerande vid fakulteten genom att ordna evenemang och sammankomster som sätter en guldkant på de studerandes studietid.

Föreningen kommer under våren att ordna olika evenemang, bland annat en årsfestssits. Föreningen samarbetar med de andra ämnesföreningarna i Vik, med Ekenäs Kåravdelning, Spiritus Forstis och Skuffis Elevkår  samt Ultuna Studentkår vid Sveriges lantbruksuniversitet. Programmen som ordnas är mångsidiga sitzer, sportevenemang samt kulturevenemang. Alla är varmt välkomna med och det hittas något för alla!

För att hålla dig uppdaterad vad föreningen erbjuder rekommenderar jag att du följer föreningens Instagram-konto , där uppdateras vilka evenemang som är på kommande som man kan delta i, samt bilder från de evenemang som har ordnats. Gå också med i föreningens Facebook grupp, följ vår Facebook-sida och gå med i föreningens e-postlista.

Hoppas vi ses på kommande evenemang!

Bästa hälsningar,

Emilia Karell

Ordförande för Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f. 2023

Agro-Forst samarbetar med Agronomförbundet och SLC

Föreningen understöds av: